xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! กระทรวงอุตสาหกรรมไร้การตรวจสอบการนำเข้าขยะพลาสติก ตลอด 5 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากเมื่อกลางปี พ.ศ. 2561 มีการตรวจพบการลักลอบนำเข้าเศษขยะที่ผิดกฎหมาย ข้อมูลการนำเข้าไม่ตรงกับหลักฐานเอกสาร และเลี่ยงพิกัดศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ดำเนินการควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกอย่างเข้มงวด โดยมีการออกประกาศเรื่องชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร และชะลอการพิจารณาอนุญาตนำเศษพลาสติกเป็นการชั่วคราว

วันนี้ (25 ก.พ.) ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กระทรวงอุตสาหกรรมไร้การตรวจสอบการนำเข้าขยะพลาสติก ตลอด 5 ปี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

เนื่องจากเมื่อกลางปี พ.ศ. 2561 มีการตรวจพบการลักลอบนำเข้าเศษขยะ ที่ผิดกฎหมาย คือ ข้อมูลการนำเข้าไม่ตรงกับหลักฐานเอกสาร และเลี่ยงพิกัดศุลกากร กรมโรงงานอุตสาหกรรมจึงได้ดำเนินการควบคุมการนำเข้าเศษพลาสติกอย่างเข้มงวด โดยมีการออกประกาศ เรื่อง ชะลอการพิจารณานำเข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 และชะลอการพิจารณาอนุญาตนำเศษพลาสติกเป็นการชั่วคราว เพื่อยับยั้งการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย และเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นยังได้พัฒนาระบบกำกับดูแลการนำเข้าเศษพลาสติกตั้งแต่ต้นทาง (ด่านศุลกากร) ถึงปลายทาง (โรงงาน) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลการนำเข้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบตู้สินค้าเศษพลาสติกร่วมกับกรมศุลกากรทุกตู้ และถ่ายรูปยืนยันสินค้าลงระบบแจ้งอัตโนมัติให้เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดตรวจสอบตู้สินค้ายังโรงงานปลายทาง เพื่อยืนยันความถูกต้องครบถ้วน

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.diw.go.th หรือโทร.0-2202-4000


กำลังโหลดความคิดเห็น...