xs
xsm
sm
md
lg

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดงาน สานสายใยรวมใจลูกสุริยะคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครั้งที่ 3

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3" ประจำปี พ.ศ. 2563 ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจ มีศิษย์เก่าเข้าร่วมยินดีกับความสำเร็จจากการกวาดรางวัลในฐานะสถาบันการศึกษายอดเยี่ยมทั้งในเวทีโลกและความเป็นเลิศในระดับชาติคับคั่ง

วันนี้ (16 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 15 ก.พ.ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา "สานสายใยรวมใจลูกสุริยะ ครั้งที่ 3" ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า นิสิตปัจจุบัน และบุคลากรภาคส่วนต่างๆ ของทางสถาบันพร้อมใจเดินทางเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

ผศ.ดร.ลินดากล่าวในฐานะผู้บริหารที่เป็นศิษย์เก่าและเป็นเจ้าของรางวัลคนดี ศรีสมเด็จ ว่า พลังศิษย์เก่านั้น เป็นพลังที่สำคัญมากพลังหนึ่งสำหรับสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะ "บ้านสมเด็จเจ้าพระยา" ถือเป็นสถาบันการศึกษาที่เพาะบ่มศิษย์ให้มีชื่อเสียงได้ถึงระดับชาติ และนานาชาติ มีความรู้ ความสามารถ และยังมีการรวบรวมพลังกันได้รุ่นต่อรุ่นตลอดมา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการสร้างความภูมิใจให้กับคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรทุกฝ่ายของบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งช่วงเวลาที่รับตำแหน่งอธิบดีได้ร่วมงานกับศิษย์เก่าหลายรุ่นด้วยกัน กิจกรรมที่สร้างสรรค์ของศิษย์เก่าแต่ละรุ่นได้กระจายเครือข่ายเป็นเสมือนครอบครัวใหญ่ เมื่อพี่ๆ พ้นอกบิดา มารดา ไปแล้ว ก็คอยกลับมาดูแลน้องๆ กลับมาช่วยบ้านหลังนี้ด้วยความเต็มใจ และหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความรักและความผูกพัน ดังนั้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่และกระทำความดีเป็นที่ประจักษ์ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถาบัน ทางมหาวิทยาลัยจึงมีความตั้งใจที่จะจัดให้มีโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบรางวัลศิษย์เก่าขึ้นเป็นประจำทุกๆ ปี

ผศ.ดร.ลินดากล่าวต่อว่า อีกความรู้สึกภาคภูมิใจที่พวกเราชาวลูกสุริยะพร้อมใจกันมาร่วมยินดีในงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่า ครั้งที่ 3 ประจำปีนี้ คือ ผลการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ของประเทศ ในกลุ่มสถาบันการศึกษาของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 2 ปี ต่อเนื่อง (พ.ศ. 2560-2561) ตลอดจนมีอาจารย์และบุคลากรของเราได้รับรางวัลดีเด่นด้านวิชาการ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ โดยมีผลงานรางวัลเกียรติยศไม่น้อยกว่า 40 รางวัล ส่วนนักศึกษาก็ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าประกวด การแข่งขันทางวิชาการ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ไม่น้อยกว่า 400 รางวัล ด้านสถาบันขงจื๊อของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลสถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยมระดับโลก ถึง 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปี นับว่าเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง

"ซึ่งในโอกาสนี้พวกเรายังพร้อมใจกันร่วมแสดงความยินดีกับเจ้าของรางวัลทุกๆ ท่าน และร่วมเก็บภาพความทรงจำนี้ กับผู้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน อันได้แก่ นายเชน เกิดไพบูลย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร นายสมชาย วัฒนพรมงคล ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร และ นายจักรนิศิต พานิชสวัสดิ์ กรรมการและเลขาธิการ นายกสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทุกท่านเหล่านี้ล้วนเป็นศิษย์เก่าที่มีผลงานสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ นำความภาคภูมิใจกลับมาสู่ทางสถาบัน อย่างยิ่ง ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นิสิตนักศึกษารุ่นหลังได้เจริญรอยตามรุ่นพี่ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต" ผศ.ดร.ลินดากล่าวส่งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...