xs
xsm
sm
md
lg

ทช. เปิดตัวโครงการ "1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน" เตรียมขยายผล 24 จังหวัด วางรากฐานเยาวชนสู่การอนุรักษ์ป่าชายเลนในอนาคต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เดินหน้าเร่งเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน เปิดตัวโครงการ "1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน" เริ่มที่แรกโรงเรียนบ้านแสงวิมาน บริเวณป่าชายเลน บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เผยมุ่งเป้าโรงเรียนใกล้พื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ 24 จังหวัดชายทะเล พร้อมย้ำ เยาวชน คือ รากฐานและกำลังสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต

วันนี้ (13 ก.พ.) นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตั้งเป้าการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนใน 24 จังหวัดชายฝั่งทะเลภายในปี 2563 ไว้ไม่น้อยกว่า 5,000 ไร่ ทั้งการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชนใกล้พื้นที่ป่าชายเลน โดยล่าสุด ตนได้ริเริ่มโครงการ "1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน" ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มครู นักเรียน และชุมชนรอบโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ป่าชายเลน ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและการสนับสนุนเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ก็ยังได้เน้นย้ำเรื่องการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและต่อยอดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายโสภณ กล่าวอีกว่า ตนได้มอบหมายให้กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน สำรวจโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ป่าชายเลนทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยกรมได้เตรียมกล้าไม้ไว้กว่า 1 ล้านกล้า อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวไม่ใช่เพียงการปลูกป่าชายเลนเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มครู นักเรียน และชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่ สำหรับโครงการนี้จะขยายผลไปยังโรงเรียนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่ป่าชายเลนทั้ง 24 จังหวัดทั่วประเทศ

นายโสภณ กล่าวต่อว่า สุดท้ายตนอยากจะฝากไว้ว่า “การเริ่มต้นปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้กับเยาวชนถือเป็นการวางรากฐานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในอนาคต การถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ต่อยอดของเยาวชนจะทำให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็ยังคงต้องช่วยกันรักษาและอนุรักษ์ป่าชายเลนให้คงสภาพสมบูรณ์ เพื่อส่งต่อให้เยาวชนรุ่นต่อไปได้ต่อยอดการพัฒนาจากรุ่น สู่รุ่นต่อ ๆ ไป”

ด้าน นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน เปิดเผยว่า การดำเนินโครงการ "1 โรงเรียน 1 ป่าชายเลน" ได้เริ่มเปิดตัวโรงเรียนแรก ได้แก่ โรงเรียนบ้านแสงวิมาน ณ บริเวณป่าชายเลน บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธานเปิดงาน ในการนี้ มีผู้นำชุมชนรอบพื้นที่ป่าชายเลน คุณครู และนักเรียนร่วมงานกว่า 300 คน ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การฝึกเพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลนให้กับโรงเรียน การปลูกป่าชายเลน บนเนื้อที่ 10 ไร่

"นอกจากนี้ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในท้องที่ 24 จังหวัดชายทะเล จังหวัดละ 1 โรงเรียน โรงเรียนละ 1 แปลง ทั้งนี้ ป่าชายเลนสมบูรณ์ของประเทศไทยคงเหลือกว่า 1.53 ล้านไร่ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงอยู่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต" นายอภิชัย กล่าวทิ้งท้าย


กำลังโหลดความคิดเห็น...