xs
xsm
sm
md
lg

เปิดตัวเกม “WASTE TO ENERGY GAME” เอาใจคนไทยยุคดิจิทัล ผ่านนวัตกรรมเกม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกพ. ร่วมมือ เว็บไซต์กระปุกดอทคอม เปิดตัวเกม “WASTE TO ENERGY GAME” หวังสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึก เกี่ยวกับการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางในแบบที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย ผ่านนวัตกรรมเกม

วันนี้ (22 ม.ค.) เวลา 17.30 น. ณ ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) กล่าวภายในงานแถลงข่าวเปิดตัวเกม “WASTE TO ENERGY
GAME” ภายใต้โครงการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้จากขยะด้วยระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ว่า การเปิดตัวเกม “WASTE TO ENERGY GAME” เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจกรรมตามมาตรา 97(5) ประจำปื 2562

นายบัณฑูร กล่าวอีกว่า กองทุนพัฒนาไฟฟ้า จัดตั้งขึ้นภายในสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ตาม “พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550” โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้กำกับดูแล ซึ่งมีภารกิจสำคัญอย่างหนึ่ง คือ ส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของโครงการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ด้วยระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยบริษัท บัณฑิต เซ็นเตอร์ จำกัด หรือที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ในนาม “เว็บไซต์กระปุกดอทคอม” ในการสร้างและพัฒนาออกแบบเกม ชื่อว่า “WASTE TO ENERGY” เพื่อสื่อสารเนื้อหา เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้จากขยะ เนื่องจากขยะป็นเชื้อเพลิงรูปแบบหนึ่ง ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า

นายบัณฑูร กล่าวต่อว่า แนวทางการบริหารจัดการขยะ และการนำขยะมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ต้องสร้างรูปแบบการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ด้วยการรณรงค์ให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักให้ประชาชนตั้งแต่ในระดับครัวเรือน เป็นโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะ และเตรียมการก่อนนำไปเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดยที่ผ่านมาสื่อหลายแขนได้มีการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนเกิดการตื่นตัว สร้งการรับรู้ถึงความสำคัญของไฟฟ้าที่มาจากพลังงานขยะอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นทางโครงการจึงมุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้ ปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ไปจนถึงปลายทาง ในแบบที่ถูกต้อง เข้าใจง่ายผ่านนวัตกรรมเกม โดยจัดให้ผู้เล่น ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ลงมือเล่น และฝึกปฏิบัติในการเรียนรู้ด้วยตนเองจนสะสมเกิดเป็นพฤติกรรมติดตัวในการคัดแยกขยะ โดยในขณะที่เล่น ผู้เล่นจะได้รับความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก จากเนื้อหาที่สอดแทรกไว้ในเกม อีกทั้งเกมสามารถจัดสร้างโมเดลจำลองการเป็นผู้ก่อสร้างโรงไฟฟ้จากพลังงานขยะที่สอดแทรกเนื้อหาสาระ ประโยชนต่างๆ ของพลังงานไฟฟ้าจากขยะ เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เล่นให้รู้สึกท้าทาย ประกอบกับการเรียนรู้ไปได้อย่างเพลิดเพลิน

“สำหรับโครงการนี้ บริษัท บัณฑิต เซ็นตอร์ จำกัด (เว็บไซต์ กระปุกดอทคอม) ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการสื่อสารองค์ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะด้วยระบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม นอกจากผู้เล่นจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลินจากการเล่นเกมแล้ว ยังได้รับความรู้ เกี่ยวกับการจัดการขยะ ผ่านนวัตกรรมเกม โดยผู้เล่นสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ก.ย. 63”

นายบัณฑูร กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยเกมจะแบ่ง ออกเป็น 3 ด่าน มีกติกาโดยด่านที่1 เริ่มเดือน ม.ค.- มี.ค. 63, ด่านที่ 2 เริ่มเดือน เม.ย.- มิ.ย. 63 และ ด่านที่ 3 เริ่ม ก.ค.- ก.ย. 63 พร้อมประกาศรางวัลผู้เล่นที่มีคะแนนสะสมสูงสุด วันที่ 1 ต.ค. 63 บนหน้าเว็บไซต์กิจกรรม ทั้งนี้ ในแต่ละเดือนจะมีการสุ่มรางวัล สำหรับสมาชิกผู้ล่นเกมทุกเดือน เดือนละ 5 รางวัล โดยจะประกาศรายชื่อในเดือนถัดไป บนหน้าเว็บไซต์ นอกจากนี้ ผู้เล่นที่ผ่านทั้ง 3 ด่าน จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ECertifcate) อีกด้วย ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ https://erc.kapook.com/


กำลังโหลดความคิดเห็น...