xs
xsm
sm
md
lg

มบส. ผนึกกำลัง ม.ครุศาสตร์เทียนจิน ยกระดับความร่วมมือผลิตครูสอนภาษาจีน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินหน้าสานต่อความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูภาษาจีนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นวันนี้ (7 ธ.ค.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มบส.) เปิดเผยว่า วานนี้ (6 ธ.ค.) ตนพร้อมคณะประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ชวลิต จูเจี่ย เดินทางไปร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งเนื้อหาของการประชุมได้มีการทบทวนนโยบายและสรุปผลการปฏิบัติงานของสถาบันขงจื๊อฯ ในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาจีน การเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมจีน และการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ฯลฯ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมามีผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวโน้มการพัฒนาไปในทางที่ดี พร้อมกันนี้ คณะผู้บริหารของทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ลงนามต่อสัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและประชุมหาแนวทางขยายขอบข่ายความร่วมมือให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น


สำหรับเนื้อหาที่ได้ลงนามต่อสัญญาข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน เช่น การเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัย และวิชาการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงาน การเปิดหลักสูตรความร่วมมือด้านภาษาจีนระดับปริญญาตรีในรูปแบบ 3+1 และหลักสูตรต่อเนื่อง การสอนภาษาจีนในระดับปริญญาตรี+ปริญญาโท เพื่อเปิดโอกาสและช่องทางในการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูภาษาจีนในทุกระดับให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น โดยอาศัยสถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าว
"ทั้งนี้สถาบันขงจื๊อ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยครุศาสตร์เทียนจิน และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 เป็นหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการพัฒนาบุคลากรครูภาษาจีน รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทย-จีน ซึ่งในปี พ.ศ. 2554, 2556 และ 2560 ที่ผ่านได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล สถาบันขงจื๊อยอดเยี่ยม ต่อเนื่องถึง 3 ครั้ง นำความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา กล่าว.
กำลังโหลดความคิดเห็น...