xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานกาชาด ประจำปี 2562

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. เวลา 17.15 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานกาชาดประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "เย็นศิระเพราะพระบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย และประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด พร้อมด้วย ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เฝ้าฯรับเสด็จ ณ พลับพลาพิธี หน้าหอสมุดประชาชน สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เมื่อเสด็จถึง รองประธานกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายโบ กรรมการกิตติมศักดิ์ กรรมการและเลขานุการจัดงานกาชาด ทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัย จากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดร้านกาชาด ผู้ชนะการประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ และผู้ร่วมประกวดขบวนรถเฉลิมพระเกียรติ ผู้ชนะการประกวดกุลบุตร กุลธิดากาชาด ผู้ชนะการประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี และผู้สนับสนุนการจัดงานกาชาด

จากนั้น ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย "งานกาชาด ประจำปี 2562" พร้อมทอดพระเนตรการแสดงบัลเลต์ ชุด เย็นศิระเพราะพระบริบาล ประกอบการแสดงระบำน้ำพุ วงดนตรีออเคสตรา และขบวนรถเฉลิมพระเกียรติฯ การนี้ ทรงลงพระนามาภิไธยถวายพระพร ณ ซุ้มลงนามถวายพระพรสืบสานปณิธานแห่งการให้แบบ ทัชสกรีน ทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ เช่น ร้านจิตอาสา 904 ร้านมูลนิธิศิลปาชีพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ร้านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ร้านกองทัพอากาศ และสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ร้านองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ร้านพฤกษากาชาด จากนั้น ประทับรถไฟฟ้า ทรงเยี่ยมร้านค้าต่างๆ ภายในงาน อาทิ ร้านมูลนิธิชัยพัฒนา ร้านโครงการพระดาบส ร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเยี่ยมร้านค้าในย่านไทยเท่ ร้านกระทรวงการต่างประเทศ และร้านกรุงเทพมหานคร สมควรแก่เวลา เสด็จฯกลับ

งานกาชาด ประจำปี 2562 นับเป็น ครั้งที่ 2 ในการจัดงานกาชาดที่สวนลุมพินี แต่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของกิจกรรมรื่นเริงเพื่อการกุศล อาทิ การเสี่ยงโชคชิงรางวัล การสอยดาว การจำหน่ายสินค้าราคาถูก และกิจกรรมไฮไลต์เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 125 ปี ของการก่อตั้งสภากาชาดไทย รายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย เพื่อบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป โดยปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน เวลา 10.30-22.00 น. ไม่มีค่าบัตรผ่านประตู