xs
xsm
sm
md
lg

กรมสมเด็จพระเทพฯ ถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู

วันนี้ (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562) เวลา 09.21 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพิศาลรัญญาวาส ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

ต่อมาทรงพระดำเนินเข้าศาลาการเปรียญ ทรงประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทย และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เหรัญญิกสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึก หลังจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน และพระราชทานพระราชวโรกาสให้เจ้าอาวาสวัดพิศาลรัญญาวาสถวายของที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินกลับ

วัดพิศาลรัญญาวาส เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 137 หมู่ 9 บ้านหาดสวรรค์ ถนนศรีคุณาธาร ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ตามเอกสารสิทธิในโฉนดที่ดินจำนวน 36 ไร่ 62 ตารางวา โดยในครั้งแรกได้สร้างเป็นที่พักสงฆ์ชั่วคราว ต่อมาในปีพุทธศักราช 2486 ชาวบ้านได้นิมนต์พระพิศาลคณานุกิจ (เส็ง กนฺณวโร) วัดมหาชัย มาพำนักที่พักสงฆ์ดังกล่าว และได้ร่วมกันก่อสร้างศาลาโรงธรรมขึ้น 1 หลัง กุฏิที่พักสงฆ์จำนวน 3 หลัง และเรียกชื่อวัดที่ได้ร่วมกันก่อตั้งวัดนี้ว่า “วัดพิศาลรัญญาวาส” ตามชื่อของเจ้าอาวาสรูปแรก คือ พระพิศาลคณานุกิจ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504

ต่อมาได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2543 ปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน 14 รูป สามเณร 52 รูป ทั้งยังเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมทั้ง 3 แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษาอีกด้วย สำหรับยอดเงินที่ประชาชนบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,080,673 บาท จะนำไปจัดทำระบบการระบายน้ำให้ถูกหลักแผนผังที่ตั้งไว้ เนื่องจากวัดตั้งอยู่ในที่ลุ่ม เมื่อถึงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ จึงจำเป็นต้องจัดทำระบบระบายน้ำที่ถูกวิธีเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก และนำไปบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี ซึ่งชำรุดทรุดโทรม เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาพระธรรมวินัยของพระภิกษุ สามเณร รวมถึงใช้ในการปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นสถานที่พักของพระภิกษุ สามเณรที่มาศึกษาพระปริยัติธรรมด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...