xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดพระปฐมเจดีย์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

วันนี้ (29 ต.ค.) เมื่อเวลา 15.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินแทนพระองค์ไปยังวัดพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในการนี้ ทรงพระดำเนินเข้าสู่พระวิหาร ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์ และพระพุทธรูปปางประสูติ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียน ท้ายที่นั่งบูชาพระป่าเลไลยก์

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาวชิรมารวิชัย และพระพุทธรูปประจำพระวิหารหลวงทิศตะวันออก ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ องค์พระปฐมเจดีย์ ทรงโปรยดอกไม้บนพระแท่นปฐมเทศนา ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมระฆัง 3 ใบ แล้วทรงพระดำเนินเข้าพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปศิลาขาว พระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานประทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะฯ" จบ 3 หน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 พระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้รับผ้าพระกฐินออกไปครองผ้าพระกฐินเสร็จ ทรงประเคนเครื่องบริวารพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

วัดพระปฐมเจดีย์ เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหาร เป็นที่ตั้งของพระปฐมเจดีย์ ปูชนียสถานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงส่งสมณทูตมาเผยแผ่พุทธศาสนาราวพุทธศตวรรษที่ 3 ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อพระเจดีย์ใหม่ เป็นทรงระฆังคว่ำ หุ้มเจดีย์องค์เดิม พร้อมสร้างวิหารคด และระเบียงโดยรอบ แต่ยังไม่ทันแล้วเสร็จก็เสด็จสวรรคต ซึ่งได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมในรัชกาลต่อมา