xs
xsm
sm
md
lg

depa จับมือ Google อบรมหลักสูตร Digital Citizenship สร้างพลเมืองดิจิทัล รับไทยแลนด์ 4.0

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ Google ประเทศไทย เปิดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” กระตุ้นคนไทยให้ได้เรียนรู้และข้าถึงการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้ได้ประโยชน์สูงสุดอย่างปลอดภัย บรรยากาศในงานสุดคึกคัก คนแห่เข้าอบรมกันมากมาย ขณะที่ ซีอีโอ Google ประเทศไทย เชื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ จะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างมหาศาล ยืนยันพร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐ ในการพัฒนาหลักสูตรให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานเพื่อผลักดันการเป็นพลเมืองดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4.0

ด้าน ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวในงานอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาคนกับเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการเน็ตประชารัฐเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะพาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก เมื่อรัฐบาลได้ลงทุนสร้างโครงข่ายเน็ตประชารัฐ ก็ต้องนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ นำมายกระดับคุณภาพชีวิต โดยต่อยอดจากโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

ดังนั้น กระทรวงฯจึงเห็นความสำคัญในการเสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึง เรียนรู้ และได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ บริษัท กูเกิล ประเทศไทย จัดทำหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship)” เพื่อสร้างพลเมืองดิจิทัลที่รู้จักใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทัน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอีกด้วย

“Digital Citizenship นับเป็นโครงการนำร่องหลังจากที่ทั้ง depa และ Google ประเทศไทยเห็นตรงกันถึงความสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศไทย จึงได้ประกาศความร่วมมือกันในงาน Digital Thailand Big Bang 2017 เมื่อปีที่ผ่านมา โครงการนี้ไม่เพียงแค่พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเท่านั้น แต่ยังช่วยสร้างโอกาสเสริมศักยภาพใน การสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ การศึกษา การสาธารณสุข การเกษตร การค้าขายออนไลน์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงเท่าเทียมกันอีกด้วย"

ด้าน ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กล่าวถึงความเป็นไปในโลกยุคดิจิทัล ว่า ผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ดิจิทัลได้มากกว่า ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบเนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มศักยภาพในการใช้ชีวิตและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ดีป้าจึงพยายามส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการใช้ดิจิทัลให้กับประชาชน เพื่อลดช่องว่างทางดิจิทัลระหว่างคนในชุมชนเมืองและชุมชนห่างไกล ดีป้าจับมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญอย่าง Google จัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล”

“ในปีแรกนี้ เรามุ่งเน้นไปที่ผู้นำชุมชนดิจิทัล (Digital Community Leader) เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับฐานราก ให้กับชุมชนที่มีความพร้อม จำนวน 4 ครั้งทั่วประเทศ ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วย พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี), พื้นที่สมาร์ทซิตี้เชียงใหม่ ขอนแก่น และ ภูเก็ต หลังจากผู้นำชุมชนมีทักษะพลเมืองดิจิทัลจากการอบรมแล้ว สามารถถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.thaidigizen.com เพื่อทำหน้าที่ขยายผลต่อไปยังประชาชนทุกคนในชุมชน และที่สำคัญสามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ท้องถิ่น โดยขอรับการช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากดีป้าในเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท เพื่อนำไปพัฒนาชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อโครงการ ซึ่งในตอนนี้ดีป้าได้นำร่องไปแล้ว 22 ชุมชน ผ่านกิจกรรม depa Digitized Community Boot Camp 2018 เดินสายทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ให้ชุมชนนำปัญหาและจุดอ่อนมาแชร์ให้กับสตาร์ทอัพแล้วร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่แก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ร่วมกัน เหล่านี้คือแนวทางเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเข้าไปขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเศรษฐกิจในชุมชน พร้อมกลไกสนับสนุนจะช่วยสร้างและยกระดับธุรกิจนวัตกรรมในเชิงสังคมอย่างเป็นรูปธรรม”

ขณะที่ ดร.เอเดรียน แวนเซิล Country Head for GMS ประเทศไทย, Google Asia Pacific, Singapore กล่าวว่า “Google รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อริเริ่มโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” ให้กับผู้นำชุมชนจำนวน 3,000 แห่ง ในโครงการเน็ตประชารัฐ Google เชื่อว่าเทคโนโลยีจะสามารถเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คนได้อย่างมหาศาล

“กูเกิลไม่เพียงแต่จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสร้างความสำเร็จจากแพลตฟอร์มดิจิทัลเท่านั้น แต่ Google ยังจะมุ่งมั่นในการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน โดยในโครงการนี้ Google ได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรในการพัฒนาหลักสูตรที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับผู้นำชุมชน ด้วยการจัดวิทยากรฝึกอบรม จัดโปรแกรมฝึกอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิธีใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประโยชน์ต่อชุมชน สร้างความรู้และความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองดิจิทัลที่ดี สร้างเว็บไซต์ที่นำเสนอเนื้อหาและการใช้วีดิโอส่งเสริมการขายเพื่อใช้สร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยความรู้เหล่านี้นับเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการเป็นผู้นำชุมชนที่มีคุณภาพ ที่พวกเขาสามารถนำไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงสร้างรายได้ให้กับชุมชนของพวกเขาเอง”

สำหรับหลักสูตร “พัฒนาทักษะและการเป็นพลเมืองดิจิทัล” (Digital Citizenship) ถูกบรรจุอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ www.thaidigizen.com เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกที่ให้กับชุมชนและประชาชนทั่วประเทศไทย โดยมุ่งหวังว่า โครงการฯ นี้จะช่วยเพิ่มทักษะดิจิทัลให้แก่ประชาชนในวงกว้างเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล อีกทั้งพัฒนาเครือข่ายของชุมชนให้ช่วยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยอย่างสร้างสรรค์ และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องพลเมืองดิจิทัลให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว



กำลังโหลดความคิดเห็น...