xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กอู๋” มอบของขวัญปีใหม่ จัด “โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” พร้อมเปิดตัว “Jobbox” ตู้บริการจัดหางานได้ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


วันที่ 5 มกราคม 2561 ที่โรงแรมไอ โฮเท็ล อ.เมือง จ.นครพนม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” ซึ่งกรมการจัดหางาน จัดขึ้น โดยมี นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวรายงาน

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลตามแนวทางประชารัฐเพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ประชาชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยกระทรวงแรงงานได้มอบของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องผู้ใช้แรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง และประชาชนรวม 9 ชิ้นภายใต้แนวคิด 9 ชื่นบานแรงงานชื่นใจ โดยหนึ่งในของขวัญ คือ ชื่นมื่นมีงานทำ จับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจ เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีงานทำ รวมทั้งผู้สูงอายุและคนพิการได้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ซึ่งการส่งเสริมการมีงานทำเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ขยายตัวเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ความตอนหนึ่งว่า “การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว ให้มีความพอกิน พอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน...” การจัดงานครั้งนี้จะส่งผลให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเอง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน นำไปสู่สังคมคุณภาพ สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายประชารัฐ ส่งเสริมให้คนไทยทุกคนมีงานทำถ้วนทั่วกันทุกช่วงวัย ก้าวผ่านกับดักรายได้ปานกลาง มุ่งสู่การมีรายได้สูงอย่างมีเสถียรภาพ นำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในที่สุด

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนัดพบแรงงาน ซึ่งมีนายจ้างเข้าร่วมสัมภาษณ์งานประมาณ 26 แห่ง ตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา การสาธิตอาชีพที่น่าสนใจแก่คนรุ่นใหม่พร้อมแนะนำแหล่งเงินทุน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ตลอดจนการดูแลคุ้มครองผู้ใช้แรงงาน นายจ้างสถานประกอบการให้ได้รับความเป็นธรรมและการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากระบบประกันสังคม ทั้งนี้ “โครงการเดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” จะจัดขึ้นอีกในจังหวัดอื่นๆ ในทุกภาคของประเทศไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

“ที่สำคัญ กรมการจัดหางานได้นำ “ตู้งาน” (Jobbox) ซึ่งเป็นตู้ที่อำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดหางาน เพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถค้นหาตำแหน่งงานที่ตรงกับใจและสมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง พร้อมกับ Matching งานได้ทันทีอีกด้วย ซึ่งสามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน จัดหางานให้ตรงใจได้อย่างรวดเร็วทุกที่ ทุกเวลา โดย “Jobbox” จะไปให้บริการในพื้นที่ชุมชนทุกจังหวัดทั่วประเทศต่อไป" รมว.แรงงาน กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น...