xs
xsm
sm
md
lg

ล้อมคอก “รถจีน” ขนส่งฯ ออกเกณฑ์ใหม่ ห้ามรถบ้าน-ยื่นขอล่วงหน้า 10 วัน-ใช้ได้เฉพาะจังหวัดที่ข้ามแดนมา-ต้องมีประกัน-อบรม 1 ชม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


MGR Online - กรมการขนส่งทางบก กำหนดแนวทางรองรับรถต่างชาติที่ขับข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศเป็นการชั่วคราว คุมรถยนต์ไม่เกิน 9 ที่นั่ง ห้ามรถจักรยานยนต์และรถบ้าน กำหนดครั้งละไม่เกิน 30 วัน ต้องยื่นล่วงหน้าผ่านบริษัทนำเที่ยว 10 วัน ใช้ได้เฉพาะในจังหวัดที่ตั้งด่านศุลกากรที่เข้า มีใบขับขี่เทียบ - มีประกัน ต้องอบรม 1 ชั่วโมง บังคับใช้รถจากจีน เมียนมา เขมร เวียดนาม

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยหลังจากหารือร่วมกับ กรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการท่องเที่ยว กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมทางหลวง กองบังคับการตำรวจจราจร กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว และกองบังคับการตำรวจทางหลวง เพื่อกำหนดแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่จะนำรถจากประเทศที่ไม่มีความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางถนนระหว่างประเทศร่วมกับประเทศไทยข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

ผลจากการหารือร่วมกันได้ข้อสรุปในเบื้องต้นว่า รถที่จะนำข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวได้ต้องเป็นรถยนต์นั่งไม่เกิน 9 ที่นั่ง (นับรวมคนขับ) รถยนต์บรรทุก (กระบะ) ที่มีน้ำหนักรถรวมบรรทุกไม่เกิน 3,500 กิโลกรัม ในส่วนของรถจักรยานยนต์และรถบ้าน (Motorhome) ไม่อนุญาตให้นำข้ามพรมแดนมาได้ โดยกำหนดให้สามารถนำรถเข้ามาได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน ในรอบปีรวมแล้วต้องไม่เกิน 60 วัน โดยต้องเป็นการยื่นขออนุญาตผ่านผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวของไทยเท่านั้น และต้องแจ้งขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วันทำการ ต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรที่จะนำรถเข้า กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตรถคันละ 500 บาท และค่าเครื่องหมายแสดงการใช้รถแผ่นละ 500 บาท สำหรับเงื่อนไขการใช้รถในประเทศไทย สามารถใช้ได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของด่านศุลกากรที่เข้ามา ต้องติดเครื่องหมายแสดงการใช้รถไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีใบอนุญาตขับรถที่กฎหมายไทยรับรอง มีสัญญาและกรมธรรม์ประกันภัย มีสำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถพร้อมฉบับแปล และต้องปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎหมายอื่นๆ ของประเทศไทยอย่างเคร่งครัด

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก กรมศุลกากร และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้จัดทำระบบเชื่อมโยงข้อมูลของรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก ให้เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรสามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่ออนุญาตให้รถเข้าประเทศได้ และสามารถตรวจสอบสถานะของรถได้ว่ายังอยู่ในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายกรณีพบการกระทำความผิดของนักท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งข้อมูลการกระทำความผิดให้กรมการขนส่งทางบกบันทึกประวัติเพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาไม่อนุญาตให้นำรถเข้าประเทศได้ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการรองรับนักท่องเที่ยวนำรถข้ามพรมแดน มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ให้แต่ละหน่วยงานซักซ้อมการทำงานและประชาสัมพันธ์การบังคับใช้กฎหมายตามร่างประกาศฯ ให้แก่นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้รถและปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าว

ทั้งนี้ ข้อกำหนดใหม่นี้ให้บังคับใช้กับรถจากประเทศที่ไม่มีความตกลงกับไทย เช่น จีน เมียนมา กัมพูชา และ เวียดนาม ส่วนประเทศที่มีข้อตกลงอยู่แล้ว คือ ลาว มาเลเซีย และ สิงคโปร์ ให้ใช้ข้อตกลงเดิม ทั้งยังยกเว้นรถท้องถิ่นที่เข้าออกเป็นปกติบริเวณชายแดนด้วย
ภาพรถยนต์จากจีนเข้ามาวิ่งใจกลาง กทม. ย่านเทเวศร์

ภาพรถบ้านจีนแวะไหว้พระพรหม เมื่อเดือน ก.พ. 2559 ที่มีผู้โพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก I park like an idiot Thailand.

กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทาง ในการรองรับรถที่จะข้ามพรมแดนเข้ามาใช้ในประเทศเป็นการชั่...

Posted by กรมการขนส่งทางบก PR.DLT. on Friday, March 11, 2016

กำลังโหลดความคิดเห็น...