xs
xsm
sm
md
lg

ขบ.คุมเข้มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนหยุดยาว19-22 พ.ย.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กรมการขนส่งทางบก พร้อมดูแลความปลอดภัยการเดินทางของประชาชนช่วงวันหยุดยาว ระหว่างวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2563 กำหนดเป้าหมายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก เตรียมความพร้อมและจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งกรมการขนส่งทางบก ได้รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการดำเนินการในช่วงวันหยุดยาวหลายช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดการเดินทางของประชาชน แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการอำนวยความสะดวก ให้สำนักงานขนส่งประมาณการจำนวนผู้โดยสารและเตรียมจัดหารถโดยสารประจำทางและรถโดยสารไม่ประจำทางเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนในการเดินทางทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและจัดระเบียบภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่ง เช่น การรักษาความสะอาดห้องน้ำ ชานชาลา ลานจอดรถ ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ จัดระเบียบการเดินรถและการจราจรให้เหมาะสมคล่องตัว 

ด้านความปลอดภัย กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนครอบคลุมทุกปัจจัยเสี่ยงอันอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนน ประกอบด้วย มาตรการผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจสอบสถานประกอบการของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศ เน้นมาตรฐานการตรวจสภาพและความพร้อมของรถและพนักงานขับรถตาม Checklist และตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจ Checking Point โดยปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์ (0) ไม่ขับรถเกินชั่วโมงการทำงานที่กฎหมายกำหนด และดูแลให้ผู้โดยสารคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
หากพบผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ห้ามออกเดินรถจากสถานีอย่างเด็ดขาด 

สำหรับมาตรการยานพาหนะปลอดภัย เข้มงวดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีอุปกรณ์ส่วนควบและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยครบถ้วนถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน อาทิ ระบบ GPS ระบบเบรก ยาง ล้อ ระบบไฟ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน

มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกกรณีเหตุฉุกเฉิน หากพบสภาพรถหรือพนักงานขับรถมีข้อบกพร่องที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการดำเนินการลงโทษขั้นสูงสุด โดยผู้ประกอบการต้องจัดหารถคันใหม่และพนักงานขับรถที่มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่แทนทันที เพื่อไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชน

ในส่วนของมาตรการถนนปลอดภัย ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการใช้งานรถบรรทุกในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และมาตรการบังคับใช้กฎหมาย เพิ่มความถี่ในการออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะในเส้นทางสายหลัก และศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS เฝ้าระวังการใช้ความเร็วตลอด 24 ชั่วโมง 

นอกจากนี้ จะมีเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมให้คำแนะนำและข้อมูลการเดินทาง รวมถึงรับเรื่องร้องเรียนกรณีผู้โดยสารถูกเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน โทร. 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง 


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการขนส่ง ต้องดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสCOVID-19 อย่างเข้มงวด มีมาตรการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ห้ามเดินทางโดยเด็ดขาด จัดทำมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในสถานีขนส่ง

บนรถโดยสาร มี QR Code ไทยชนะเพื่อให้ผู้โดยสารลงทะเบียนเช็คอิน-เช็คเอาท์ ทุกครั้งที่ใช้บริการ เพื่อบันทึกประวัติการเดินทางและเพิ่มความรวดเร็วในการสืบสวนโรคของแพทย์กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสCOVID-19


กำลังโหลดความคิดเห็น...