xs
xsm
sm
md
lg

MFC ส่ง “MUBOND” เปิดทางลงทุนตราสารหนี้คุณภาพสูงในตลาดสหรัฐฯ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ “MFC” เปิดโอกาสการลงทุนครั้งใหม่ในตลาดตราสารหนี้สหรัฐอเมริกา เสนอขาย ‘กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์’ หรือ ‘MUBOND’ พร้อม IPO 6-14 กุมภาพันธ์นี้
 
นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี กล่าวถึงโอกาสการลงทุนในกองทุน MUBOND ว่า “ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวและเกิดปัญหาอุปทานตึงตัวที่เริ่มผ่อนคลาย สิ่งที่ตามมาคือ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง การลงทุนใน US High Quality Fixed Income หรือตราสารหนี้สหรัฐฯ ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เนื่องจากมีคุณภาพเครดิตสูง และให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ”
 
กรรมการผู้จัดการกล่าวว่า “ในเดือนธันวาคม ปี 2565 ที่ผ่านมามีสัญญาณของอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลงอยู่ที่ +6.5% YoY ซึ่งมีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ดังนั้น ตลาดตราสารหนี้จะมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการคัดเลือกหลักทรัพย์แบบ Bottom-Up และสอดคล้องกับทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ มากกว่า นอกจากนี้ บลจ.เอ็มเอฟซียังมองว่าโอกาสได้ Upside หากเศรษฐกิจเผชิญภาวะถดถอย ซึ่งจะทำให้ Bond Yield ลดลง และ High Quality Bond มีราคาสูงขึ้นอีกด้วย”
 
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ หรือ MUBOND เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ต่างประเทศ ประเภท Feeder Fund มีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund ซึ่งมีนโยบายกระจายการลงทุนในตราสารหนี้สหรัฐฯ 4 กลุ่มย่อยที่มีคุณภาพ ได้แก่ US Core, Agency MBS, Securitized Credit และ Corporate Credit ที่มีคุณภาพสูงด้วยเครดิตเรตติ้งเฉลี่ย AA (ณ ธันวาคม 2565) ซึ่งทำให้กองทุนมีความเสี่ยงเครดิตต่ำ บริหารจัดการโดย JP Morgan Asset Management
กำลังโหลดความคิดเห็น