xs
xsm
sm
md
lg

MSIG ลุยประกันภัยมะเร็ง จ่ายเบี้ยคงที่ทุกปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายรัฐพล กิติศักดิ์ไชยกุล กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบันแนวโน้มตลาดประกันภัยสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะโรคมะเร็ง ซึ่งสถิติจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าคนไทยป่วยเป็นมะเร็งรายใหม่มากกว่า 300 คนต่อวัน บริษัทฯ จึงหันมาขยายตลาดประกันภัยสุภาพกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็ง MSIG Cancer Fix สู้มะเร็งร้ายให้หายห่วง สนับสนุนคนไทยมีตัวช่วยบริหารความเสี่ยง และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งร้าย

“มะเร็งเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนไทยเป็นอันดับต้นๆ อีกทั้งกระบวนการรักษาต้องใช้เงินมหาศาลในการรักษา เริ่มต้นจากหลักแสนไปจนถึงหลักล้าน เนื่องจากการรักษาที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากทำประกันมะเร็งรายปี ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงทางการเงินที่คุ้มค่า เหมือนเป็นการจ่ายเงินก้อนเล็กเพื่อคุ้มครองเงินก้อนใหญ่ในอนาคต ทางบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ MSIG Cancer Fix ซึ่งเป็นประกันภัยโรคมะเร็งที่จะทำงานทันที เมื่อตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรก จ่ายสูงสุด 500,000 บาท พร้อมด้วยผลประโยชน์ชดเชยค่าทำคีโมหรือรังสีรักษาสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 10,000 บาท และสูงสุดต่อปีไม่เกิน 50,000 บาท และการตรวจวินิจฉัยซ้ำสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท”

นายรัฐพลกล่าวอีกว่า สำหรับกลุ่มเป้าหมายของประกันภัยมะเร็ง MSIG Cancer Fix จะเหมาะต่อทุกวัย แต่เน้นที่กลุ่มลูกค้าวัยทำงานเป็นหลัก เนื่องจากลูกค้ากลุ่มนี้จะจ่ายเบี้ยในราคาประหยัดเนื่องจากอายุแรกเข้า โดยเบี้ยประกันภัยลูกค้าจะสามารถจ่ายเบี้ยคงที่ทุกปีตามอายุแรกเข้า เบี้ยฯ เริ่มต้นอยู่ที่ 625 บาทต่อปี ทำได้จนถึงอายุ 54 ปี และสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 64 ปี ทั้งยังสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ นอกจากนี้ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระการจ่ายเบี้ยประกันภัย สำหรับลูกค้าที่ซื้อ MSIG Cancer Fix สามารถแบ่งชำระเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% เป็นระยะเวลา 4 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ โดยเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำที่สามารถผ่อนชำระได้คือตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...