xs
xsm
sm
md
lg

พรินซิเพิลลุยแพลตฟอร์มออนไลน์ บริการลูกค้ากองทุนรวม-กอง PVD

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้าในยุคดิจิทัล ซึ่งต้องการความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงข้อมูลกองทุนได้ง่ายขึ้น ผ่านการทำธุรกรรมบนแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เคลื่อนที่ และยังช่วยลดการเดินทางมาทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังมีโรคระบาด COVID-19 ภายใต้หลักการ ‘Live Your Best Life’

บลจ.พรินซิเพิล ในฐานะบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน ได้พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ประกอบด้วย 1. Principal TH Mobile Application เพื่อรองรับลูกค้ากองทุนรวม โดยมี 4 ฟังก์ชันหลัก ได้แก่ 1. การเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน 2. แนะนำกองทุนที่เหมาะต่อความเสี่ยง 3. ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน ติดตามพอร์ตการลงทุน และ 4. ติดตามมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ของกองทุนรวม

และ 2. Principal Provident Fund Mobile Application แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ บลจ.พรินซิเพิล มีฟังก์ชันต่างๆ ได้แก่ 1. ติดตามมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) และอัตราผลตอบแทนของสมาชิก 2. สับเปลี่ยนแผนการลงทุน 3. ดูข้อบังคับกองทุนและรายละเอียดการลงทุน 4. เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก 5. วางแผนการเกษียณด้วยโปรแกรม Plan WISE Retire WELL

“เรามองว่าปัจจุบันช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านโทรศัพท์มือถือเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เราจึงพัฒนาแอปพลิเคชันให้ใช้งานง่าย สะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในรูปแบบของกราฟิกที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และมีกระบวนการทำงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้การทำธุรกรรมและรับข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเรื่องง่ายสำหรับลูกค้าทุกคน” นายจุมพลกล่าว

นายจุมพลกล่าวอีกว่า การขยายบริการสู่ ‘Digital Service Mobile Application’ ด้วยแอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นเฟสแรกของการนำเสนอบริการด้านการเงินการลงทุนผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยหลังจากนี้จะติดตามผลและประเมินข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานเพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันในเฟสที่ 2 ต่อไป

ในเบื้องต้นจะมีบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพิ่มขึ้น โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน Principal TH Mobile Application ในเฟสต่อไปจะเพิ่มเมนู Goal-Based Solution ให้ลูกค้าสามารถสร้างแผนการลงทุนได้ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล เช่น การวางแผนแต่งงาน ซื้อรถ ท่องเที่ยว ซื้อบ้าน ฯลฯ ส่วนแอปพลิเคชัน Principal Provident Fund ในปัจจุบันได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไปทดลองใช้โปรแกรมคำนวณเงินเกษียณ Plan WISE Retire WELL และจะพัฒนาให้มีบริการที่ตรงความต้องการของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตยังมีแผนเปิดช่องทาง Social network เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลข่าวสาร อัปเดตข้อมูลการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...