xs
xsm
sm
md
lg

วิริยะประกันภัยฝ่าวิกฤตโควิด ออกประกันรถผ่อนไม่มีดอกเบี้ย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายดลเดช สัจจวีระกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมอย่างรุนแรง จนกลายเป็นวิกฤตสุขภาพและขยายผลกลายเป็นวิกฤตทางการเงินที่ทำให้เกิดสภาวะการขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยเฉพาะปัญหารายได้ที่ขาดหายที่เกิดขึ้นในกลุ่มลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างรายวัน กลุ่มอาชีพอิสระ ที่มีจำนวนกว่า 3 ล้านคน และรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาด้วยงบประมาณกว่าแสนล้านบาท ในขณะที่อุตสาหกรรมประกันภัยโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาในหลายมาตรการเช่นกัน

ดังนั้น ด้วยเจตนารมณ์ที่บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นเข้าไปเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนในสังคมเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริษัทฯ จึงตระหนักว่าในสถานการณ์เช่นนี้แม้คนส่วนใหญ่จำต้องบริหารจัดการทางการเงินด้วยการระมัดระวังในการใช้จ่าย แต่กระนั้นในค่าใช้จ่ายเพื่อบริหารความเสี่ยงภัยผ่านการซื้อความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆ ยิ่งมีความจำเป็นมากเป็นพิเศษต่อสถานการณ์เช่นนี้ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ที่คนทั่วไปยังมีความจำเป็นต้องใช้เดินทางเพื่อประกอบอาชีพ ด้วยเหตุนี้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียโอกาสในความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันภัย บริษัทฯ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์แบบใหม่ โดยมีราคาเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 1,000 กว่าบาทขึ้นไป ทั้งนี้เพื่อให้ได้ราคาเบี้ยประกันภัยที่ผู้บริโภคสามารถซื้อได้ในภาวะที่ต้องผจญปัญหารายได้ที่ขาดหาย อีกทั้งสามารถเลือกผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตได้โดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย โดยมี 4 สถาบันการเงินเข้าร่วมสนับสนุน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

นายดลเดชเปิดเผยต่อไปอีกว่า ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจที่บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดรับกับความต้องการและกำลังซื้อ จึงทำให้มีตัวเลือกระดับความคุ้มครองที่หลากหลาย ตั้งแต่ประกันภัยประเภท 4 ที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอกเพียงอย่างเดียวในวงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 1,054 บาท และประเภท 3 ที่มีเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 2,500 บาท ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ให้ความคุ้มครองไม่เกิน 5 แสนบาทต่อคน และความเสียหายต่อทรัพย์สินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อครั้ง รวมไปถึงความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่อยู่ในรถยนต์คันที่เอาประกันภัยทั้งของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่เกิน 5 หมื่นบาทต่อคน และค่าประกันตัวผู้ขับขี่ 2 แสนบาทต่อครั้ง


ส่วนเงื่อนไขการเลือกใช้บริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต ผู้บริโภคสามารถเลือกผ่อนชำระกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายตามปกติอยู่แล้ว โดยสามารถเริ่มต้นผ่อนเบี้ยประกันภัยได้ตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป และเลือกผ่อนชำระได้ในระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถไปยื่นชำระผ่านบัตรเดรดิต และ Mail Order (ใบชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเดรดิต) ได้ที่สาขา หรือสำนักงานตัวแทนทั่วประเทศ นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน จนสิ้นสุดโครงการในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

“นอกจากการช่วยเหลือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงการประกันภัยในอันที่จะช่วยบริหารความเสี่ยงที่กำลังประสบอยู่ในขณะนี้แล้ว บริษัทฯ ยังมีความพร้อมในการดำเนินงานรองรับภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการด้านประกันภัยได้อย่างต่อเนื่อง และให้ได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากบริษัทฯ และขอให้มั่นใจได้ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงเครือข่ายเป็นหนึ่งเดียว ทำให้สาขาและศูนย์ฯ ของวิริยะประกันภัยที่มีอยู่ทั่วไทยกว่า 170 แห่งสามารถรองรับงานบริการต่างๆ ได้เทียบเท่ากับสำนักงานใหญ่ โดยสาขาและศูนย์แต่ละแห่งล้วนมีศักยภาพทำงานทดแทนกันได้ทุกสถานการณ์ รวมทั้งบุคลากรกว่า 6,000 คนที่สามารถเป็นกำลังเสริมตามเครือข่ายของวิริยะประกันภัย โดยรองรับงานธุรกรรมการรับประกันภัยหรืออื่นๆ และการบริการสินไหมทดแทนได้ตลอด 24 ชั่วโมง” นายดลเดชกล่าวในที่สุด
กำลังโหลดความคิดเห็น...