xs
xsm
sm
md
lg

บลจ.ทหารไทยชวนลงทุนตราสารหนี้รับผลตอบแทนสูงจากทั่วโลก

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

บลจ.ทหารไทยเปิดตัวกอง “Global Income” ชูกลยุทธ์สร้างกระแสรายได้สม่ำเสมอ รับภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวนไม่แน่นอน เปิด IPO 12-18 พฤษภาคมนี้

ดร.สมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย จำกัด (TMBAM) เปิดเผยว่า ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐฯ อยู่ในระดับที่ต่ำ ขณะที่ญี่ปุ่นและยุโรปอยู่ในระดับติดลบ ดังนั้นทำให้การลงทุนในตราสารหนี้อาจมีความกังวลในเรื่องจังหวะที่ดอกเบี้ยอาจปรับตัวขึ้นและส่งผลถึงผลตอบแทน ดังนั้น บลจ.ทหารไทยจึงมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีและต่อเนื่อง โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลก ซึ่งอาจมีความผันผวนบ้างในช่วงระยะสั้น แต่ให้ผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่กระจายลงทุนทั้งตราสารหนี้คุณภาพสูงและคุณภาพรองลงมา และมีกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นรักษาเงินต้น

โดยในช่วงวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2559 นี้บริษัทฯ ได้เตรียมออกกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศน้องใหม่ คือ กองทุนเปิดทหารไทย Global Income มูลค่าเงินลงทุนจดทะเบียนแล้วกับสำนักงาน ก.ล.ต. จำนวน 5,000 ล้านบาท มีนโยบายเน้นลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) คือกองทุนหลัก PIMCO GIS Income Fund ในหน่วยลงทุนชนิด Class I ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ (Ireland) ซึ่งกองทุนหลักนี้มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ให้อยู่ในระดับสูงและสม่ำเสมอ และมีวัตถุประสงค์รองในการสร้างการเพิ่มค่าของเงินต้นระยะยาว ภายใต้การบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบระมัดระวัง

ทั้งนี้ จะสามารถทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ (Auto Redeem) ได้อย่างสม่ำเสมอ (ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี) แต่ผู้ลงทุนสามารถเลือกได้ว่าให้ Auto Redeem หรือไม่ กองทุนจะทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศตามดุลพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้สนใจสามารถลงทุนด้วยมูลค่าขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

ดร.สมจินต์ กล่าวต่อว่า ในขณะที่เศรษฐกิจแต่ละภูมิภาคหลักของโลกถดถอยหรือเติบโตช้า ภาครัฐและธนาคารกลางในหลายประเทศจึงมีความจำเป็นต้องออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งหนึ่งในมาตรการหลักๆ แล้วมักหนีไม่พ้นการทำให้อัตราดอกเบี้ยลดต่ำลง ซึ่งวิธีการดังกล่าวไม่ส่งผลดีต่อการออมหรือฝากเงิน ขณะเดียวกันการลงทุนในตลาดหุ้นก็ยังผันผวนและมีความเสี่ยงอยู่มาก

ดังนั้น การลงทุนในตราสารหนี้ประเภทที่เน้นการสร้าง “Income” หรือการสร้างรายได้ประจำจึงน่าสนใจ เพราะสามารถสร้างรายได้ที่สูงขณะที่ยังคงมีความสม่ำเสมอ รวมทั้งให้โอกาสของผลตอบแทนจากเพิ่มค่าของเงินต้นอีกด้วย ซึ่งกองทุนหลักของ PIMCOที่เราจะนำเงินไปลงทุนนั้นยังมีจุดเด่นที่สำคัญคือกองทุนมีอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ที่ถือครองหรือที่มักเรียกกันว่า “ดูเรชัน” ที่ต่ำกว่าดัชนีชี้วัด จึงช่วยให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่าจะไม่ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการด้อยค่าของตราสารหนี้จากการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยในอนาคตที่มากจนเกินไป

นอกจากนั้น กองทุนยังมีความยืดหยุ่นสูง ทีมงานมืออาชีพที่มีชื่อเสียงระดับโลกของ PIMCO สามารถใช้กลยุทธ์ต่างๆ ในการรับมือกับดอกเบี้ยขาขึ้นในอนาคตได้ เช่น การกระจายการลงทุนไปทั่วโลกนอกเหนือจากสหรัฐฯ ซึ่งมีแนวโน้มที่เฟดหรือธนาคารกลางจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในระยะเวลาอีกไม่นานนัก โดยแสวงหาประเทศที่ Yield เคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างออกไป การกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ประเภท Floating Rate ซึ่งผลตอบแทนปรับตามทิศทางการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป หรือการเน้นลงทุนไปยังตราสารที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าพันธบัตรรัฐบาล อาทิ ตราสารประเภท Credit คือหุ้นกู้

สำหรับกองทุนหลัก PIMCO GIS Income ได้รับการจัดอันดับดีเยี่ยมสูงสุด 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ (จากข้อมูลล่าสุด ณ 31 มีนาคม 2559) มีสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารจัดการประมาณ 465,500 ล้านบาท โดยนับแต่จัดตั้งกองทุนขึ้นในวันที่ 30 พ.ย. 2555 กองทุนสามารถสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอ มีประวัติการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน โดย ณ 30 เมษายน 2559 กองทุนมีผลการดำเนินงานนับจากจัดตั้งกองทุนที่ 7.05% (ดัชนีชี้วัดที่ 2.23%)


กำลังโหลดความคิดเห็น...