xs
xsm
sm
md
lg

เทรนด์ “หุ้นเล็ก” ในสหรัฐฯ มาแรง แต่ต้องไม่ลืมปัจจัยลบกระทบตลาด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


โดย บลจ.อเบอร์ดีน

ในปีที่ผ่านมานับเป็นปีที่ท้าทายสำหรับผู้จัดการกองทุนหลายรายเนื่องจากตลาดหุ้นทุกแห่งมีความผันผวน หุ้นของสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับตัวลดลงในช่วงปีที่ผ่านมาก็มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้

1) การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจภายในประเทศของสหรัฐฯ จะมีการฟื้นตัวจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของสหรัฐฯ

2) ราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลง ซึ่งน่าจะทำให้ผู้บริโภคมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น

3) กิจกรรมการควบรวมและซื้อกิจการที่ทำให้ราคาหุ้นที่เกี่ยวข้องสูงขึ้น โดยเฉพาะหุ้นของอุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บรรดาบริษัทขนาดเล็กของสหรัฐอเมริกามีผลการดำเนินงานที่ไม่ดีเท่าบริษัทขนาดใหญ่ที่อยู่ในตลาดหุ้นหลัก แต่กองทุนเปิดอเบอร์ดีน โกลบอล-นอร์ธ อเมริกัน สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ กลับมีผลการดำเนินงานในรอบปีที่โดดเด่น

โดยสามารถสร้างผลตอบแทนที่สูง 10.1% ในรอบ 12 เดือนถึงสิ้นเดือนธันวาคม สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารกองทุนจนมีผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าดัชนี Russell 2000 ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบถึง 14.5%

ผลการดำเนินงานของกองทุน

ตัวเลขผลการดำเนินงานของกองทุนหุ้น ณ สิ้นปีที่ผ่านมาน่าจะออกมาดีกว่านี้ แต่เนื่องจากเป็นปีที่ตลาดหุ้นอยู่ในช่วงผันผวนจนถึงเดือนมกราคมของปีนี้ เห็นได้จากดัชนีหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ (S&P 500 Index) ที่ลดลงไปเกือบ 5% และดัชนีหุ้นของบริษัทขนาดเล็ก (Russell Small Cap Index) ที่ร่วงลงไป 8.8% เฉพาะในเดือนมกราคม ซึ่งเป็นผลที่ต่อเนื่องมาจากความกังวลรอบใหม่เกี่ยวกับสถานะการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ราคาน้ำมันที่ถูกลงมากในขณะนี้ดูจะเอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจโดยรวมน้อยลง

และความกังวลดังกล่าวสืบเนื่องมาจากความต้องการบริโภคน้ำมันที่น้อยลงซึ่งสวนทางกับกำลังผลิตน้ำมันที่กำลังอยู่ในภาวะล้นตลาด โดยที่องค์การกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันของโลกหรือ OPEC ไม่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงกันได้เกี่ยวกับการลดการผลิตน้ำมันลง

ในขณะที่อิหร่านได้รับการยกเลิกมาตรการการคว่ำบาตร สถานการณ์เช่นนี้มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อพันธบัตรและหุ้นกู้ของธุรกิจพลังงาน โดยอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยจากตราสารหนี้กลุ่มนี้ก็ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น

อเบอร์ดีนได้ทำการลดน้ำหนักการลงทุนในหลักทรัพย์ของธุรกิจพลังงานลงไปอย่างต่อเนื่องอย่างค่อยเป็นค่อยไป และยังคงทำการค้นหาธุรกิจที่ดีมีคุณภาพในตลาดหุ้นต่อไปแม้จะหาได้ไม่ง่ายก็ตาม

หุ้นของภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้างได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและราคาโภคภัณฑ์ที่กำลังถูกบั่นทอนเช่นกัน ท่ามกลางความวิตกกังวลของเศรษฐกิจจีนและกลุ่มตลาดเกิดใหม่ที่อยู่ในภาวะผันผวน แต่เราก็ยังให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นของธุรกิจที่มีคุณภาพสูงมากกว่าการลงทุนในหุ้นตามดัชนีของตลาด ซึ่งมีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในหุ้นตามดัชนีของตลาด ด้วยวิธีการดังกล่าวช่วยให้สามารถชดเชยความผันผวนด้านราคาในตลาดหุ้นได้

ในขณะที่หุ้นของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยังอยู่ในภาวะซบเซา แต่บรรดาบริษัทที่มีคุณภาพหลายๆ บริษัทก็ได้ทำการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพไปแล้วและเพิ่มกำไรส่วนต่างจากการประกอบธุรกิจ แต่การลดค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนจะจำกัดความสามารถของธุรกิจในการเติบโต และจะเป็นอุปสรรคต่อการปรับขึ้นของราคาหุ้นในระยะยาว

กองทุนของอเบอร์ดีนไม่ได้ลงทุนในหุ้นของภาคธุรกิจสาธารณูปโภค เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของหุ้นถูกทางการควบคุมอย่างเข้มงวด ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องผลการดำเนินงานของกองทุนของเราในปีที่แล้วด้วย

ขั้นตอนการลงทุนคือสิ่งที่สำคัญที่สุด

ในภาพรวม ผลตอบแทนที่ดีของกองทุนอเบอร์ดีนมาจากวิธีการคัดเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐานของเรา เราไม่เคยที่จะต้องซื้อหุ้นใดที่อยู่ในดัชนีตลาดหุ้น หรือต้องทำตามกระแสความนิยมใดๆ ในตลาด ซึ่งแนวทางนี้สามารถนำไปสู่ผลการดำเนินงานของกองทุนที่แตกต่างจากตลาดหุ้นในบางช่วงเวลา

แต่ในระยะยาวน่าจะเป็นสิ่งที่ดีต่อกองทุน หากเราเลือกลงทุนแต่ในหุ้นที่เราไว้วางใจ และหลีกเลี่ยงการซื้อหุ้นใหม่ที่แพงเกินไปเข้าพอร์ตการลงทุน และที่เรามองหามากเป็นพิเศษคือหุ้นของบริษัทที่มีงบดุลที่แข็งแกร่ง มีการบริหารจัดการธุรกิจที่ผ่านการพิสูจน์และการทดสอบมาแล้วว่าอยู่รอดได้ดี และเป็นบริษัทที่มีธุรกิจหลักที่มีความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดอย่างสมเหตุสมผล ประมาณหนึ่งในสามของบรรดาบริษัทที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของอเบอร์ดีนมีสถานะเงินสดในบัญชีมากกว่าหนี้สิน

ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ชอบให้บริษัทมีหนี้สินเพื่อการลงทุน แต่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่บริษัทต้องมีกระแสเงินสดที่เพียงพอสำหรับการกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนขยายกิจการต่อไปในอนาคต

1/3 ของบรรดาบริษัทที่อยู่ในพอร์ตการลงทุนของเรา ยังคงมีสถานะเงินสดในบัญชีที่มากกว่าหนี้สินที่มี

จุดเด่นในผลการดำเนินงานของกองทุน

•อัตราผลตอบแทนรวมในรอบเดือนธันวาคม โดยประมาณอยู่ที่ 3.06% ซึ่งสูงกว่าดัชนีที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -4.99%

•อัตราผลตอบแทนรวมในรอบปี 2558 โดยประมาณอยู่ที่ 10.11% ซึ่งสูงกว่าของดัชนีที่เป็นเกณฑ์มาตรฐานอยู่ที่ -4.33%

•ขนาดมูลค่าของกองทุนอเบอร์ดีน โกลบอล นอร์ธ อเมริกัน สมอลเลอร์ คอมพานี ฟันด์ อยู่ที่ 107 ล้านเหรียญสหรัฐ

•หุ้นที่มีราคาปรับเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบเดือน ได้แก่ หุ้นของ Heartland Payment Systems (ให้อัตราผลตอบแทนรวม +19.5%) และบริษัทยังได้รับข้อเสนอซื้อธุรกิจจาก Global Payments

•หุ้นที่มีราคาปรับลดลงมากที่สุดในรอบเดือน ได้แก่ หุ้นของ Forum Energy Technologies (ให้อัตราผลตอบแทนรวม -20.4%) ซึ่งเป็นผลที่เกี่ยวเนื่องจากตลาดพลังงานที่ตกต่ำ

แนวโน้มในปี 2559

บริษัทขนาดเล็กของอเมริกาแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง เรามีความเชื่อมั่นว่าบริษัทที่เราเลือกลงทุนในกลุ่มนี้สามารถสร้างยอดขายได้มากขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตและการเพิ่มผลผลิต อย่างไรก็ตาม ระดับที่กำไรส่วนต่างจะเพิ่มขึ้นถูกจำกัด เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินมาตรการที่เด่นชัดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจลง

ปัญหาหลักคือการขาดการเติบโตทางเศรษฐกิจ เพียงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานักลงทุนในตลาดหุ้นมีความแน่ใจว่าธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งเป็นต้นทุนในการกู้เงินในช่วงปีนี้อีกสองถึงสามครั้ง แต่ในขณะนี้กลับมีความเป็นไปได้ลดลง ที่ผ่านมาธนาคารกลางของสหรัฐฯ มักจะประมาณการเกินจริงเกี่ยวกับจังหวะเวลาของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและระดับการฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ โดยที่ราคาทรัพย์สินได้แพงขึ้น แต่มาตรการในการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงยังไม่ได้เพิ่มขึ้นตาม

ดังนั้นในปี 2559 น่าจะเป็นปีที่มีความพลิกผัน บริษัทต่างๆ ที่ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนเพื่อที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดของตนจำเป็นจะต้องใช้ความระมัดระวังต่อสถานการณ์ต่อไปแม้ว่าเราจะได้เห็นตัวเลขที่ดีในระยะหลัง เช่น ตัวเลขยอดขายรถยนต์ รายงานประจำไตรมาส 4 ที่มีปัจจัยบวกซึ่งปกติหาได้ยาก การก่อหนี้ที่มีต้นทุนต่ำได้ส่งผลดีแก่อุตสาหกรรมนั้นอย่างชัดเจน แต่ผลคือราคาหุ้นของอุตสาหกรรมนั้นกลับลดลงในความเป็นจริง

แนวโน้มของบริษัทต่างๆ ยังขึ้นอยู่กับข่าวสารในด้านอื่นๆ อีกด้วย ได้แก่

การเลือกตั้งประธานาธิบดี: ศึกการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาดูจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่หลากหลาย ทั้งนี้ ความเห็นของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในเรื่องการจัดเก็บภาษี การสาธารณสุข และนโยบายต่างประเทศ ล้วนอาจมีผลต่อการตัดสินใจของบรรดาบริษัทต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา

การใช้จ่าย: บริษัทค้าปลีกหลายรายกำลังประสบกับความยากลำบากในการปรับรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ของตนในภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็ว เนื่องจากลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจับจ่ายใช้สอยของตน ส่งผลให้มีการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น สินค้าบางยี่ห้อเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจับจ่ายของลูกค้ามากขึ้น

พลังงาน: นอกจากจะมีการออกหุ้นกู้ภายในประเทศของธุรกิจพลังงานในสหรัฐฯ เพื่อก่อหนี้ใหม่เพิ่มเติม แต่ด้วยราคาน้ำมันที่ลดลงมากได้ทำให้เกิดการแบ่งกลุ่มในโลกเป็นกลุ่มผู้ชนะและกลุ่มผู้แพ้ โดยบรรดากลุ่มตลาดเกิดใหม่บางประเทศประสบกับภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลง เกิดปัญหางบประมาณ และปัญหาการเมืองตามมา ซึ่งมีโอกาสกลายเป็นปัจจัยลบที่บั่นทอนการค้าโลก

มูลค่าของหุ้น

ราคาหุ้นของบริษัทที่มีทุนขนาดเล็กเพิ่มสูงขึ้นใกล้เคียงกับหุ้นของบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัทมากขึ้น อเบอร์ดีนเชื่อว่าสิ่งนี้เหมาะสมแล้วสำหรับบริษัทที่มีการเติบโตของกำไรสุทธิในระดับปานกลางขึ้นไป แม้มีโอกาสน้อยที่บริษัทเหล่านี้จะได้รับการปรับอันดับความน่าเชื่อถือใหม่ให้สูงขึ้นภายใต้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แต่เรามีความพอใจที่บริษัทที่มีทุนขนาดเล็กไม่ได้ก่อหนี้เพื่อซื้อหุ้นของตนคืนเหมือนกับบริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหุ้น อีกทั้งบรรดาบริษัทที่มีทุนขนาดเล็กก็ยังทำธุรกิจในต่างประเทศน้อยกว่า จึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่จะได้รับผลกระทบจากค่าเงินสหรัฐฯ ที่กำลังแข็งค่าในขณะนี้ ซึ่งส่งผลให้ได้รายได้จากต่างประเทศลดลง

เราแนะนำหุ้น 3 บริษัทใหม่ที่ลงทุนในไตรมาส 4

OSI Systems : บริษัทออกแบบระบบที่ควบรวมปัจจัยการผลิตไว้ในบริษัทเดียว และเป็นผู้ผลิตระบบอิเล็กทรอนิกส์เฉพาะทาง สำหรับประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย (ที่เห็นได้มากคือระบบสแกนต่างๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยในสนามบินและจุดรักษาความปลอดภัยต่างๆ) บริษัทนี้มีเงินสดในการดำเนินโครงการ

EXLS : บริษัทผลิตขั้นตอนทางธุรกิจเพื่อผู้อื่น ซึ่งให้บริการจัดทำกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจ ตั้งแต่การเงิน การบัญชี งานสนับสนุนด้านกฎหมาย งานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล และอื่นๆ ให้แก่อุตสาหกรรมต่างๆ ที่หลากหลาย บริษัทมีประวัติการสร้างยอดขายที่เติบโตสูง เนื่องจากบริษัทใหญ่หลายแห่งได้ย้ายงานในส่วนต่างๆ เหล่านี้ออกไปให้ผู้อื่นจัดทำแทน

GBCI : บริษัทที่ลงทุนในธนาคารหลายแห่งที่มีฐานธุรกิจในรัฐมอนทานา ซึ่งมีการเติบโตของการให้สินเชื่อที่มีข้อได้เปรียบจากภูมิศาสตร์ที่ตั้งของธนาคารที่ค่อนข้างปิดล้อมจึงมีคู่แข่งน้อย นอกจากนี้ ธนาคารยังมีวัฒนธรรมการป้องกันความเสี่ยงจากการปล่อยกู้ที่เข้มแข็งมาก ประกอบกับหุ้นของธนาคารให้อัตราผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น