xs
xsm
sm
md
lg

กรุงไทยชวนลุยอสังหาฯ-หุ้น ล็อกเป้ายุโรป-ตลาดทั่วโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: MGR Online


KTAM แนะลงทุนต่างประเทศ ชู 3 กองทุน FIF น่าลงทุน ได้แก่ KT-EURO, KT-Property และ KT-WEQ ที่ให้ผลตอบแทนสูง พร้อมเปิดขายกองตราสารหนี้ระยะสั้น

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้นำกองทุนของบริษัทมาพิจารณาผ่านคณะทำงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ และวางแผนกลยุทธ์ ว่าในแต่ละช่วงเวลามีกองทุนประเภทไหนที่น่าสนใจ มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุน ในช่วงที่ภาวะหุ้นในประเทศยังมีความผันผวนและมีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ

โดยในเดือนตุลาคมนี้มี Fund Hilight จำนวน 3 กองทุนที่น่าสนใจ ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปี้ยน อิควิตี้ฟันด์ (KT-EURO), กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (KT-Property) และกองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-WEQ)

โดยกองทุน KT-Euro เน้นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาวและสม่ำเสมอ 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การคำนึงถึงมูลค่าหุ้น มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว และการวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐาน พอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลก และกองทุนรวมหลัก เชื่อว่าสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนได้มากกว่าจากการลงทุนในบริษัททั่วโลกแทนที่จะจำกัดตัวเองไว้ที่ตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงแห่งเดียว

ดังนั้น กองทุนนี้จึงมีการลงทุนทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดที่กำลังพัฒนา โดยผลตอบแทน ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 8.30% เกณฑ์มาตรฐาน ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 10.47%

ขณะที่กองทุน KT-Property มีความน่าสนใจ เพราะเพิ่มโอกาสในการกระจายการลงทุนไปยังอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพโดดเด่นทั่วโลก ลงทุนในหลากหลายประเภทอสังหาริมทรัพย์ผ่านหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง โอกาสรับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลจากรายได้ค่าเช่าและมูลค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปีอยู่ที่ 5.45% เกณฑ์มาตรฐาน AIMC อยู่ที่ 15.41%

ส่วนกองทุน KT-WEQ เน้นกลยุทธ์การลงทุนระยะยาว และสม่ำเสมอ โดยคำนึงถึงมูลค่าหุ้น มุ่งเน้นการลงทุนระยะยาว และการวิเคราะห์ตามปัจจัยพื้นฐาน พอร์ตการลงทุนมีการกระจายความเสี่ยง โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ทั่วโลก และกองทุนรวมหลัก เชื่อว่าสามารถเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนได้มากกว่าจากการลงทุนในบริษัททั่วโลก แทนที่จะจำกัดตัวเองไว้ที่ตลาดใดตลาดหนึ่งเพียงแห่งเดียว ดังนั้นกองทุนจึงมีการลงทุนทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว และตลาดที่กำลังพัฒนา

สำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ในระดับกลาง และต้องการล็อกผลตอบแทนจากการลงทุนในสัปดาห์นี้ บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซ์ 43 (KTFFE 43)

โดยจะเสนอขายวันที่ 7-13 ตุลาคม 2558 อายุ 6 เดือน มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เน้นลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศ และเป็นกองทุนที่เสนอขายผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และผู้ที่มีเงินลงทุนสูง (AI) เงินลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท

นอกจากนี้อยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายรอบใหม่ (Roll Over) ของกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวส3 เดือน1 (KTSIV3M1) เสนอขายถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2558 อายุ 3 เดือน เน้นลงทุนในเงินฝาก/ตั๋วเงินคลัง/พันธบัตรรัฐบาล และพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ผลตอบแทนประมาณ 1.50% ต่อปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...