xs
sm
md
lg

ไอเอ็นจีปันผล VFOCUS-D ที่ 0.365 บาทต่อ NAV

เผยแพร่:

บลจ.ไอเอ็นจีเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุน “ไอเอ็นจี ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล” ในอัตรา 0.365 บาทต่อหน่วย คิดเป็นผลตอบแทน 3.65% จากราคาพาร์ 10 บาท สำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 8 ก.ย.ถึง 31 ต.ค. 2555 รับอานิสงส์หุ้นไทยแข็งแกร่งพร้อมใช้หลักคัดเลือกหุ้น Value stock เข้าพอร์ต นักลงทุนยิ้มรับปันผลพร้อมกัน 12 ธันวาคม 2555

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ไอเอ็นจี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้มีมติให้คงอัตราดอกเบี้ยในตลาดซื้อคืนพันธบัตร (อาร์พี) ระยะ 1 วัน ซึ่งเป็นดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 2.75% โดย ธปท.ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกมีเสถียรภาพและมีสัญญาณการปรับตัวที่ดีขึ้น โดยตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และจีนดีขึ้นกว่าที่คาด โดยเฉพาะภาคที่อยู่อาศัยและการจ้างงานในสหรัฐฯ แต่ก็ยังคงมีความไม่แน่นอนของการต่ออายุมาตรการด้านการคลังของสหรัฐฯ ที่ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญ ขณะที่เศรษฐกิจจีนมีสัญญาณดีขึ้นทั้งในภาคการส่งออก การลงทุน และการบริโภคในประเทศ ส่วนเศรษฐกิจกลุ่มประเทศยูโรยังคงหดตัว แต่คาดว่าภาวะเศรษฐกิจการเงินจะมีเสถียรภาพมากขึ้นในปีหน้าจากมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะที่มีความชัดเจนขึ้น

สำหรับเศรษฐกิจไทยนั้น ธปท.ระบุว่ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องเทียบกับที่ประเมินไว้ในการประชุมครั้งก่อน โดยผลกระทบของเศรษฐกิจโลกยังจำกัดอยู่เฉพาะในภาคที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้า ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศที่ดีกว่าประมาณการครั้งก่อน ซึ่งช่วยรองรับผลกระทบจากการส่งออกที่ชะลอลง ทำให้เมื่อมองไปข้างหน้าก็คาดว่าการส่งออกจะเริ่มฟื้นตัวในครึ่งแรกของปี 2556 ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ขณะที่การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจะยังเป็นแรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจต่อไป โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากความเชื่อมั่นภาคเอกชนที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีและภาวะการเงินที่ผ่อนปรน สินเชื่อขยายตัวสูง สำหรับแรงกดดันเงินเฟ้อทรงตัวในระดับต่ำใกล้เคียงกับการประชุมครั้งก่อน

โดย บลจ.ไอเอ็นจีมองว่าปัจจัยเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของตลาดหุ้นไทย โดยเฉพาะความสามารถในการทำกำไรของบริษัทจดทะเบียนจะมีความแข็งแกร่งขึ้น เมื่อผนวกกับกลยุทธ์การคัดกรองหุ้นคุณภาพส่งผลให้กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล (VFOCUS-D) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะทำการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในอัตราหน่วยละ 0.365 บาท คิดเป็น 3.65% จากมูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หน่วยละ 10 บาท ซึ่งนับเป็นการจ่ายเงินปันผลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 โดยเป็นการจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 8 กันยายนถึง 31 ตุลาคม 2555 คิดเป็นระยะเวลาลงทุน 54 วัน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายปันผลในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ขณะเดียวกัน กองทุนเปิด ไอเอ็นจี ไทย แวลู โฟกัส อีควิตี้ ปันผล ยังประกาศเพิ่มทุนเป็น 5,000 ล้านบาทเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา หลังจากที่มีผู้ให้ความสนใจลงทุนเป็นจำนวนมาก

จุดเด่นของกองทุนนี้อยู่ที่การเน้นลงทุนในหุ้น Value ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ/หรือมีอัตราการจ่ายเงินปันผลสูง โดยลักษณะสำคัญของหุ้น Value ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (Dividend Yield) อยู่ในระดับที่สูง อัตราส่วนราคาต่อกำไรต่อหุ้น (P/E Ratio) อยู่ในระดับต่ำ และอัตราส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (P/BV Ratio) อยู่ในระดับที่ต่ำ ดังนั้น การลงทุนในหุ้น Value จึงเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนในระยะยาว และมีความผันผวนต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนในหุ้นประเภทอื่น ซึ่งเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์การลงทุนในขณะนี้ โดยนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 7 กันยายน 2555-30 พฤศจิกายน 2555 กองทุนสามารถสร้างผลตอบแทนได้ที่ 11.76% สูงกว่าดัชนี SET Index ที่ 6.25% ซึ่งนับว่าสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนภายในระยะเวลาไม่นาน ทำให้กองทุนสามารถจ่ายเงินปันผลครั้งแรกได้ในอัตรา 0.365 บาทต่อหน่วย”
กำลังโหลดความคิดเห็น...