xs
xsm
sm
md
lg

เอสซีจี ส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


ประเดิมจอบแรก - นายอาสา สารสิน (ที่ 6 จากขวา) ประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี นายสุรชัย นิ่มละออ (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด นางวีนัส อัศวสิทธิถาวร (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร เอสซีจี นายสามารถ ลอยฟ้า (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พล.ต.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน (ที่ 5 จากขวา) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมประเดิมจอบแรกขุดสระพวงในพิธีเปิด “สระพวง...รวมใจสู้ภัยแล้ง” ณ หมู่บ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
เอสซีจีเดินหน้าส่งเสริมชุมชนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ขุดสระพวงกักเก็บน้ำแก้ปัญหาน้ำแล้ง ต่อยอดการสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการ “เอสซีจี รักษ์น้ำเพื่ออนาคต” พร้อมเสริมสร้างความรู้และจิตสำนึกให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำ สนับสนุนการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้ชุมชนมีน้ำกินน้ำใช้ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต
สระพวงบ้านสาแพะ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบริหารจัดการน้ำภายในชุมชนที่ได้รับการต่อยอดจากการศึกษาดูงานสระพวงของโครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน โดยชาวบ้านในชุมชนร่วมกันขุดสระพวง แบ่งเป็นการขุดสระน้ำขนาดใหญ่เพื่อเก็บน้ำ เรียกว่า “สระแม่” แล้วส่งน้ำต่อไปยังสระเล็กๆ ที่เรียกว่า “สระลูก สระหลาน” ใกล้ๆ หมู่บ้าน เชื่อมต่อกันเป็นระบบ เพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้ทั้งหมู่บ้าน โดยสระแม่ที่ขุดแล้วเสร็จ จะสามารถเก็บน้ำได้ 8,500 ลูกบาศก์เมตร สระลูก เก็บน้ำได้ 4,600 ลูกบาศก์เมตร และสระหลาน จะเก็บน้ำได้ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตร
กำลังโหลดความคิดเห็น...