xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพบก-เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง

เผยแพร่:   โดย: MGR Online


อาสา สารสิน กรรมการ และประธานคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี พลโทเสริมศักดิ์ นิยะโมสถ รองเสนาธิการทหารบก และ กานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ร่วมปล่อยคาราวานบรรเทาภัยแล้ง ในโครงการ “เอสซีจี รวมใจสู้ภัยแล้ง” เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ด้วยงบประมาณ 10 ล้านบาท เบื้องต้นได้สนับสนุนถังเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคอีสาน เพื่อนำไปติดตั้งในพื้นที่สาธารณะ อาทิ โรงเรียน วัด และที่ทำการของชุมชน โดยมีตัวแทนจากชุมชนมารับมอบ พร้อมเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและประหยัด เพื่อวันข้างหน้ามีน้ำใช้อย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...