xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยเหลือพื้นที่ประกาศภัยแล้งฉุกเฉินอีก 6 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: MGR Online

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่ได้ประกาศพื้นที่ให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินภัยแล้งจากภาวะฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2557 รวม 40 จังหวัด ล่าสุดคลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด เหลือที่ยังมีสถานการณ์ 6 จังหวัด คือ นครสวรรค์ ตาก น่าน นครราชสีมา ขอนแก่น และสระแก้ว

สำหรับการช่วยเหลือเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง กระทรวงมหาดไทย โดย ปภ.ได้บูรณาการทำงานร่วมกับกองทัพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในแก้ไขปัญหา การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ทั้งการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร การจัดเครื่องสูบน้ำ 79 เครื่อง สูบน้ำจากแหล่งน้ำดิบไปยังถังเก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน สร้างทำนบและฝายเก็บน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บ และสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งปฏิบัติการฝนกลวงซึ่งยังคงขึ้นปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
กำลังโหลดความคิดเห็น...