xs
xsm
sm
md
lg

"อินเทลลิจิสต์" จับมือ "รพ.สต." สังกัด อบจ.ขอนแก่น สร้างบิ๊กดาต้าสาธารณสุขดูแลสุขภาพประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - “อินเทลลิจิสต์” ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Big Data รุกสร้างฐานข้อมูลระบบสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทั้งจังหวัดขอนแก่น หวังสร้างฐานข้อมูล ใช้ประโยชน์เพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพของประชาชน จ.ขอนแก่น

นายชนะ สุพัฒสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน)
วันนี้ (25 ธ.ค.) ที่ห้องประชุม Auditorium สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) นายชนะ สุพัฒสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

มี ว่าที่ ร.อ.พงเจตน์ พรกรุณา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, นายสมเกียรติ ชูศรีทอง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบจ.ขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าสถานีอนามัย (รพ.สต.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ดูแลด้านไอทีกว่า 279 คน จากรพ.สต. 248 แห่ง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมสัมมนาจำนวนมาก

นายชนะ สุพัฒสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด (มหาชน) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้าน Big Data และ Data Analytics กล่าวว่า วันนี้บริษัท อินเทลลิจิสต์ ได้จัดประชุมเชิงวิชาการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิของจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ดูแลประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

ปัจจุบันการบริหารงานด้านสาธารณสุขเป็นไปไม่ได้ถ้ายังบริหารรูปแบบเดิมโดยปราศจากข้อมูล ประชาชนในหลายตำบล หลายอำเภอ ยังขาดแคลนข้อมูล ขณะเดียวกันข้อมูลด้านสาธารณสุขระดับปฐมภูมินั้นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล ข้อมูลที่กล่าวถึง คือข้อมูลด้านไบโอ คือข้อมูลส่วนบุคคล เช่นข้อมูลระดับน้ำตาล ข้อมูลความดันโลหิต หรือข้อมูลสุขภาพต่างๆ
ทั้งนี้ ฐานข้อมูลแต่ละอำเภอนั้นมีความต้องการแตกต่างกัน จะทำอย่างไรให้ผู้บริหารระดับจังหวัดสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนได้ ทุกวันนี้ปัญหาสาธารณสุขคือขาดแคลนหมอ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อย่างไรก็ตาม หากสามารถแชร์ลิงก์ และสามารถรับรู้ข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว จะทำให้จังหวัดขอนแก่นพัฒนาไปอีกมาก

“ผลงานของบริษัท อินเทลลิจิสต์ จำกัด ที่ผ่านมามีประสบการณ์บริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ผลงานที่โดดเด่น ที่คนทั้งประเทศรู้จัก คือจัดทำฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยให้กระทรวงการคลัง เป็นฐานข้อมูลหลักนำไปต่อยอดโครงการรัฐต่างๆ เช่น คนละครึ่งเฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 โครงการชิม ช้อป ใช้ ปัจจุบันมีส่วนเชื่อมโยงขยายบทบาทของอินเทลลิจิสต์ มีหน้าที่ดูแลรักษาข้อมูล รักษาความลับไม่ให้ข้อมูลรั่วไหล” นายชนะกล่าว และว่า


วันนี้เรามาทำข้อมูลให้กระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่หน่วยงานเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น แต่รวมถึงจังหวัดอื่น เช่น ที่ จ.สุพรรณบุรี ที่ได้ลงนามกันไปแล้ว เป็นข้อมูลที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพของคนทั้งจังหวัด ผลประโยชน์จะเกิดแก่ด้านสาธารณสุขปฐมภูมิ หากมีการเสริมข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้ลดภาระของหมอดูแลคนไข้จะลดลง ทั้งการจัดการดูแลสุขภาพก็มีประสิทธิภาพดีขึ้น


กำลังโหลดความคิดเห็น