xs
xsm
sm
md
lg

ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จับมือหอการค้าไทยในจีน จัดเวทีจับคู่ธุรกิจทั่วประเทศครั้งแรก “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เปิดประตูสู่โอกาสพา SME ไทยบุกตลาดจีน! ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จับมือหอการค้าไทยในจีน บริษัท อีเกิลส์แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดเวทีจับคู่ธุรกิจทั่วประเทศครั้งแรก “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” หนุนความรู้ สร้างเครือข่ายดันธุรกิจโตไกลในต่างแดน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) โดยบริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด ร่วมกับหอการค้าไทยในจีน บริษัท อีเกิลส์แอร์แอนด์ซี (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานแถลงข่าวเปิดเวทีเดินสายทั่วไทยครั้งแรก “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” จัดสัมมนาใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศตลอดเดือนตุลาคม 2566

ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 2 ต.ค. ภาคใต้ อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 4 ต.ค. ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี ในวันที่ 9 ต.ค. และภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 ต.ค. เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ไทยทั่วประเทศผ่านโครงการแพลตฟอร์มแห่งโอกาส CPseeding.com ได้มาเจรจาธุรกิจพร้อมพัฒนาศักยภาพให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ทั้งในระดับประเทศและสากล

บริษัท ซีพี ซีดดิ้งฯ เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปิดประตูสู่โอกาสในการนำพาผู้ประกอบการไทยไปบุกตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับตลาดประเทศจีนและขยายผลการเติบโตไปช่องทางการขายภายในเครือฯ พันธมิตร และเติบโตไปด้วยกัน

จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงานสถานการณ์ MSME ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (GDP MSME) ขยายตัว 4.9% เร่งขึ้นจากไตรมาสก่อนที่ขยายตัว 2.7% มีมูลค่า 1,602,171 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP รวม เท่ากับ 35.4% ขณะที่ GDP ไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2566 วิสาหกิจขนาดกลางขยายตัว 4.9% ขณะที่ GDP วิสาหกิจขนาดย่อมขยายตัวถึง 4.0%

นายเอกชัย ตั้งรัตนาวลี กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ จำกัด กล่าวว่า “การประกอบธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม หรือ SME (Small and Medium Enterprise) เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม การขับเคลื่อนและขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการกลุ่มขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดย่อยให้มีศักยภาพในการเติบโต เพิ่มทักษะความรู้การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาสินค้า วางแผนกลยุทธ์ธุรกิจ ส่งเสริมความรู้ทางการเตรียมเงินทุน และช่องทางการขายในต่างประเทศ เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมเดินสายทั่วประเทศไทยร่วมกับหอการค้าไทยในจีนและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยจะสามารถเติบโตและพัฒนาสินค้าพร้อมส่งออกได้”

ในส่วนของโอกาสสำหรับสินค้าไทยในการเติบโตในประเทศจีนนั้น จากข้อมูลของหอการค้าไทยในจีน ภายใต้แผนพัฒนา 5 ปีฉบับที่ 14 (2021-2025) และวิสัยทัศน์ 2035 เศรษฐกิจจีนจะเติบโตเฉลี่ยปีละ 1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในช่วง 15 ปีข้างหน้า นี่เป็นสัญญาณที่จีนกำลังบอกโลกว่ามาถึงวันนี้ จีนกำลังจะเดินทางไกลอีกครั้งเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค “กินดีอยู่สบาย” จีนจะเติบโตจากภายในในระดับที่มากขึ้น กำลังซื้อของชาวจีนเกือบ 1,500 ล้านคนที่เพิ่มสูงขึ้น จะเป็นกลไกสำคัญที่จีนใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคหน้าของจีน ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้ดี อย่าเพียงมองตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม จีนยังจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความเจริญแบบทุกทิศทุกทาง

ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน กล่าวถึงกิจกรรมว่า “ตลาดจีนเป็นเสมือนเค้กก้อนใหญ่ที่อยู่ใกล้แค่เอื้อม ทำอย่างไรเราจะได้มีโอกาสลิ้มรส และรับส่วนแบ่งจากเค้กก้อนนี้อย่างเหมาะสม การร่วมมือกันระหว่าง ซีพี ซีดดิ้ง โซเชียลอิมแพคท์ หอการค้าไทยในจีน และสมาคมส่งเสริมการลงทุนและการค้าไทย-จีน จึงได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมสัมมนาใหญ่ เข้าจีนเข้าใจ 4 ภาค เพื่อให้ความรู้และคัดกรองผู้ประกอบการทั่วไทย เตรียมความพร้อม ออกแบบโมเดลธุรกิจ และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อช่วยให้สินค้าของทุกท่านเข้าสู่ตลาดจีนอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมต่อไป”

ทั้งนี้ ภายในงาน “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” ผู้ประกอบการ SME จะได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมความพร้อม เสริมความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไทยไปประเทศจีนภายในปี 2567 ได้อย่างตรงจุด เช่น “ความต้องการของตลาดจีนและตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีน” โดย ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร รองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีน “การจดทะเบียนสินค้าเพื่อไปประเทศจีน” โดย คุณภเชศ จารุมนต์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และ “สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการค้ากับประเทศจีน” โดย คุณศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ อดีตผู้อำนวยการศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการ และคุณณัฐรุจา ไชยกองละ หัวหน้ากลุ่มงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่ผู้ประกอบการ SME พลาดไม่ได้คือ การเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมศึกษาดูงานที่ประเทศจีนกับหอการค้าไทยในจีน รวมไปถึงการเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรระยะ 2 เดือนเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นในการทำธุรกิจเจาะตลาดจีนได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานนี้จะสามารถเข้าถึงและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศไทยและประเทศจีนอีกด้วย

งานสัมมนา “Gateway to China เข้าจีนเข้าใจ ส่งสินค้าไทยสู่ใจคนจีน 4 ภาค” เปิดให้สำรองที่นั่งแล้ววันนี้ ที่นั่งมีจำนวนจำกัด ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ Link: https://www.eventpop.me/e/15874 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Line: @CPSME หรือช่องทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/Cpseeding


กำลังโหลดความคิดเห็น