xs
xsm
sm
md
lg

เมืองพัทยาเร่งยกระดับโครงการ Old Town ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ รับเมืองศูนย์กลาง EEC

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - เมืองพัทยาเร่งยกระดับโครงการ Old Town นาเกลือ รับการเป็นเมืองศูนย์กลาง EEC เต็มรูปแบบภายใต้นโยบาย Neo Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน พร้อมปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ มูลค่า 30 ล้านบาท ให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม

วันนี้ (13 มิ.ย.) นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ได้นำคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาเขต 1 และคณะเลขานุการนายกเมืองพัทยา รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ มูลค่า 30 ล้านบาท ภายในโครงการพัฒนาพื้นที่ตลาดลานโพธิ์และนาเกลือ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม

รวมทั้งใช้เป็นสถานที่ทำกิจการสันทนาการและออกกำลังกาย ซึ่งพบว่าการดำเนินโครงการความคืบหน้าไปแล้วเกินกว่า 80% และจะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มระบบในเดือน ส.ค.ที่จะถึงนี้ ซึ่งเมืองพัทยาจะทดลองเปิดใช้ในระยะเวลาที่กำหนดคือเปิดเวลา 05.00 น.และปิดเวลา 22.00 น.ของทุกวัน


สำหรับโครงการ Old Town นาเกลือ ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบาย Neo Pattaya พัทยาโฉมใหม่ ใส่ใจไม่ทิ้งกัน ได้ถูกกำหนดให้เป็นโครงการพัฒนาภาพความสวยงามในอดีตให้กลับคืนสู่ย่านชุมชนแห่งนี้อีกครั้ง ชูจุดขายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน ด้วยการนําเสนออัตลักษณ์ วัฒนธรรมท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส

ภายในแผนงานจะมีทั้งตลาดอาหารทะเลสดที่ได้จากชุมชนประมงนาเกลือ รวมทั้งยังมีร้านอาหารพื้นถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนาเกลือ ซึ่งเมืองพัทยาได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน เพื่อนําเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

ที่จะพัฒนาพัทยาให้เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งประกอบด้วย โครงการพัฒนาพื้นที่และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญหลายโครงการ


นอกจากนั้น เมืองพัทยายังมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าเรือพัทยาใต้ และเขาพัทยา โครงการเสริมทรายและปรับปรุงชายหาดพัทยาใต้ รวมทั้งหาดจอมเทียน เพื่อเพิ่มพื้นที่ชายหาด และสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้สมกับการเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงระดับโลก

โดยได้เริ่มพัฒนาพื้นที่บริเวณตลาดลานโพธิ์ ให้เป็นดึงดูดนักท่องเที่ยว ด้วยการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ และปรับปรุงตลาดขายอาหารทะเลสดนําร่องในปี พ.ศ.2564 และเมืองพัทยายังได้ของบประมาณเพื่อพัฒนาตามแผนงานที่วางไว้ จำนวน 7 โครงการ

ประกอบด้วย 1.การก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าเพื่อการท่องเที่ยว 96 ล้านบาท 2.โครงการปรับปรุงตลาดขายอาหารทะลสด งบประมาณ 4.5 ล้านบาท 3.โครงงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 30 ล้านบาท

4.โครงการทางเดินชมธรรมชาติ งบประมาณ 30 ล้านบาท 5.โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคองนาเกลือ 10.4 ล้านบาท 6.โครงการก่อสร้างเสน้ทางศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง 15.5 ล้านบาท และ 7.โครงการก่อสรางท่าเรือประมงชุมชนนาเกลือ 50 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดกำหนดให้แล้วเสร็จภายในปี 2566


กำลังโหลดความคิดเห็น