xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 ขึ้นเชียงใหม่ติดตามความก้าวหน้าปรับภูมิทัศน์พัฒนาเมืองรับท่องเที่ยว พร้อมเน้นย้ำมาตรการป้องกันหมอกควัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขึ้นเชียงใหม่ เปิดสัมมนาสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองรับนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ทั้งจัดระเบียบสายไฟและการพัฒนาคลองแม่ข่า ขณะเดียวกันเน้นย้ำมาตรการป้องกันหมอกควัน ไฟป่า


วันนี้ (24 พ.ย. 65) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา “การพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมือง ตามหลักการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นไทย” จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย พร้อมแสดงปาฐกถา “บทบาท อบต.กับการพัฒนาฐานรากประเทศไทย” โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกว่า 6,000 คน จากองค์การบริหารส่วนตำบล 5,300 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการสัมมนา

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเมือง และการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารในพื้นที่ถนนนิมมานเหมินท์ หนึ่งในย่านเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่สะพานระแกง ถนนระแกง ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบการจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ติดตาม พบว่าการปรับปรุงภูมิทัศน์ในตัวเมือง ซึ่งมี กสทช. การไฟฟ้าฯ ผู้ประกอบการ รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันดูแลและพัฒนานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง แต่จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และบางรายก็มีรายได้เป็นศูนย์ แต่ยังคงต้องแบกรับภาระด้านค่าใช้จ่ายอยู่ แต่ในช่วงนี้สถานการณ์ได้คลี่คลายลง และมีนักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางกลับเข้ามามากขึ้น ฉะนั้น จังหวัดต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวก็จะต้องปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง ทั้งการทำความสะอาด ตกแต่งเมือง และจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสาร ให้ดูสะอาดตา เพื่อพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในปีนี้นั้น พื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนยังคงเป็นเป้าหมายที่สำคัญ โดยขณะนี้ได้มีการสั่งการไปในทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินการตามมาตรการภายใต้กรอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุของการเกิดหมอกควัน ไฟป่า ทั้งการเผาในที่โล่ง การจราจร โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการก่อสร้าง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องบูรณาการเข้าไปดูแลและลดสาเหตุการเกิดหมอกควัน ไฟป่าตั้งแต่ต้นทาง พร้อมสร้างความตระหนัก และความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ถึงการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่งหากเป็นพื้นที่ทำกิน ขอให้นำวัสดุทางการเกษตรไปแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงแทนการเผา ส่วนในพื้นที่ป่า ขอเน้นย้ำว่าไม่สามารถดำเนินการได้


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น