xs
xsm
sm
md
lg

ม.บูรพาเป็นเจ้าภาพจัดงาน CWIE DAY ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวศรีราชา - มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพจัดงาน CWIE DAY รวมพลสุดยอดผลงาน CWIE ดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2565 ในวันที่ 6 มิ.ย.นี้

วันนี้ (23 พ.ค.) นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมด้วย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย รศ.ดร. วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้ง ผศ.ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน "วันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงาน CWIE DAY" ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 1

งานดังกล่าวเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสะท้อนภาพความเข้มแข็งของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหลักสูตร CWIE

อีกทั้งยังเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงาน CWIE ในมิติและมุมมองที่แตกต่างกัน ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนา CWIE ของประเทศให้ต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้กำหนดแนวคิด “CWIE ร่วมขับเคลื่อนอุดมศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”


โดยจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 6 มิ.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ซึ่งจะเป็นการให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน หรือ CWIE (Cooperative and Work Integrated Education) ที่ทั่วโลกยอมรับว่าสามารถผลิตบัณฑิตได้ตรงกับความต้องการ

ด้วยการจัดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เมื่อจบออกมาแล้วจะได้เป็นบัณฑิตที่มีทั้งทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต อีกทั้งสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานได้ทั่วโลก


กำลังโหลดความคิดเห็น