xs
xsm
sm
md
lg

กฟผ.จับมือพันธมิตรจัด "เชียงใหม่ Light UP" ติดตั้งระบบส่องสว่างชวนชม 7 วัดย่านท่าแพยามค่ำคืน-เปิดมุมมองใหม่ท่องเที่ยว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - กฟผ.จับมือองค์กรพันธมิตรเตรียมจัดกิจกรรม "เชียงใหม่ Light UP" 27-29 พ.ค. 65 ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเยี่ยม 7 วัดย่านถนนท่าแพยามค่ำคืน เปิดมุมมองใหม่แหล่งท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม “เชียงใหม่ Light Up” ตามโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน (วัด) ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยมี ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายวัชรายุธ์ กัววงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ร่วมการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 65 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.จิราพรกล่าวว่า โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงดังกล่าว เป็นโครงการที่ กฟผ. ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาศาสนสถาน โดยเฉพาะวัด ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับสากล ส่งเสริม ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมพลังงานที่มีประสิทธิภาพใน ศาสนสถานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงสร้างความปลอดภัยภายในวัดจากการใช้เทคโนโลยีไฟ LED ส่องสว่างสวยงามยามค่ำคืน เพื่อเป็นต้นแบบในการติดตั้งไฟส่องสว่างในศาสนสถาน โดยได้มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ประกอบด้วย โคมส่องสว่างชนิด LED ประสิทธิภาพสูง และชนิดใช้ร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ภายในวัดบริเวณถนนคนเดินท่าแพ จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพ้นเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด ในการติดตั้งได้มีการออกแบบการส่องสว่าง และวัดค่าสเปกตรัม (Spectrum) ทำให้เกิดมุมมอง และมิติใหม่ๆ ที่แตกต่าง ทำให้ถ่ายภาพยามค่ำคืนได้สวยงามมากยิ่งขึ้น


นอกจากนี้ ยังมีระบบบริหารจัดการการใช้งาน ควบคุมการเปิด-ปิดไฟระยะไกลผ่าน Mobile Application และสามารถติดตามข้อมูลการใช้งาน ทั้งการแสดงสถานะเปิด-ปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แสดงค่ากำลังไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าพลังงานไฟฟ้า ณ ปัจจุบัน และย้อนหลัง และแสดงภาพจากระบบกล้อง CCTV โดย กฟผ.จะร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในการตรวจติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการในมิติต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและความคุ้มค่า เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานใน ระยะต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ กฟผ. ได้จับมือพันธมิตรเพิ่มอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และสายการบินไทยแอร์เอเชีย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 พ.ค. 65 ที่ลานประตูท่าแพ ในชื่องาน "เชียงใหม่ Light Up" ภายใต้แนวคิด "เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ @ ท่าแพ" ภายในงานจะมีพิธีเปิดตัวโครงการฯ การฉายภาพมุมสูงของวัด และแสงไฟตลอดถนนคนเดินท่าแพ การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากวงมีน (MEAN) และวงเขียนไขและวานิช โดยตลอดทั้ง 3 วันจะมีการเปิดไฟส่องสว่าง (Light Up) ภายในวัดทั้ง 7 แห่ง รวมถึงมีซุ้มเกมงานวัดให้นักท่องเที่ยวร่วมเล่นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ทั้งจากชุมชนของ จ.เชียงใหม่ และชุมชนรอบ กฟผ.อีกด้วย ทั้งนี้ ภายหลังการเปิดตัวโครงการฯ วัดทั้ง 7 แห่งจะเปิดไฟส่องสว่างให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางศาสนาต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น