xs
xsm
sm
md
lg

เปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ภาคอีสาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ มณฑาทิพย์ฮอลล์ น.ส.วรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ภาคอีสานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน "E-san Business Matching" โดยมีนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี นำผู้ขาย ผู้ประกอบการ SMEs ผูู้ผลิต เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สินค้าประเภทผลไม้ เช่น มะม่วง ทุเรียน สินค้าเกษตรแปรรูป อาหารทะเลสดและอาหารแห้ง จำนวน 76 ราย ผู้ซื้อ ค้าปลีก/Retail ห้างสรรพสินค้า Modern trade ผู้แทนจำหน่ายผู้ส่งออก กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ต กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร และอื่นๆ จำนวน 15 ราย ร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงการตลาดผลิตภัณฑ์ภาคอีสาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน "E-san Business Matching"ในครั้งนี้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเจรจาธุรกิจ Business matching ในรูปแบบ On site และ Online กิจกรรม Mini Showcase เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่นและพิธีลงนามข้อตกลงซื้อขาย (MOU) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พบปะเจรจาการค้า ผู้ซื้อ ผู้ขายได้ทำความตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เกิดมูลค่าการค้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเชื่อมโยงเครือข่ายทางการตลาดของกลุ่มเกษตรและผู้ประกอบการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างมูลค่าการซื้อขายเป็นเงิน 8,640,000 บาท


กำลังโหลดความคิดเห็น