xs
xsm
sm
md
lg

GISTDA ร่วม วช.พัฒนาแพลตฟอร์มช่วยภาครัฐกำหนดมาตรการฟื้นฟู ศก.จากพิษโควิด-19 นำร่อง 5 จังหวัดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข่าวศรีราชา - GISTDA ร่วม วช. พัฒนา COVID-19 Imap Platform ช่วยภาครัฐมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลรับมือระบาดโควิด-19 พร้อมกำหนดมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วยระบบภูมิสารสนเทศ นำร่องใน 5 จังหวัดท่องเที่ยวใหญ่

วันนี้ (8 ธ.ค.) นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาระบบบริหารสถานการณ์รองรับการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จ.ชลบุรี

โดยมีการจัดทำแพลตฟอร์ม COVID-19 Imap Platform เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านสาธารณสุขระดับจังหวัด ที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA หลังได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการกำหนดนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่

นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการ GISTDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เผยว่า โครงการดังกล่าวจะใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อช่วยวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจนนำไปสู่การควบคุมพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ


นอกจากนั้น แพลตฟอร์ม COVID-19 Imap Platform ยังเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้ ศบค.ต่อการออกนโยบายของภาครัฐ รองรับการบริหารจัดการพื้นที่ระดับจังหวัดให้เป็นระบบการแสดงผล (Dashboard) เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ การลงทุน และการท่องเที่ยว

โดยเริ่มนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ตาก ชลบุรี และภูเก็ต ซึ่งในส่วนของ จ.ชลบุรี ที่เป็นจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมและยังมีแรงงานที่เป็นประชากรแฝงจำนวนมาก ทั้งยังเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ทำให้เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 จึงได้รับผลกระทบทั้งในด้านการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และแรงงานเป็นอย่างมาก 

"ด้วยเหตุนี้ GISTDA จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและให้ข้อมูลด้านปัญหาการแพร่ระบาด ด้านการเฝ้าระวัง และการติดตามผล" รองผู้อำนวยการ GISTDA กล่าว

ด้าน นายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) กล่าวว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวถือว่ามีประโยชน์ในด้านข้อมูลสำหรับใช้ในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการโรคติดตอ จ.ชลบุรี ในการออกนโยบาย รวมทั้งมาตรการผ่อนปรน หรือการเฝ้าระวังต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยดี


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น