xs
xsm
sm
md
lg

โควิด-19 เชียงใหม่ผุดคลัสเตอร์ใหม่ “ตลาดหนองหอย-อมก๋อย”-ส่วนสารพัดคลัสเตอร์เดิมยังติดเชื้อไม่หยุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - คลัสเตอร์โควิด-19 เชียงใหม่ผุดเพิ่มไม่หยุด เจออีกทั้งในตลาดหนองหอยและอำเภออมก๋อย ส่วนยอดติดเชื้อในคลัสเตอร์สารพัดตลาดยังพุ่งต่อเนื่อง ขณะที่การระบาดในครอบครัวกระจายไม่ยั้งในหลายอำเภอ พบปัจจัยเสี่ยงหลักการติดเชื้อมาจากการสัมผัสในครอบครัวสัดส่วนถึงร้อยละ 29.3


ค่ำวันนี้ (7 พ.ย. 64) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า วันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 429 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดเพียง 4 ราย โดยมาจากตาก 2 ราย กรุงเทพฯ และเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ที่เหลืออีก 425 รายเป็นการติดเชื้อภายในจังหวัด ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ใหม่ ได้แก่ ตลาดหนองหอย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย, บ้านเด๊ะเซทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย 5 ราย, หอพักในตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย 5 ราย และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ ชุมชนหมู่ 3 ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด 4 ราย และโรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์ 3 ราย

ส่วนคลัสเตอร์เดิมที่อยู่ระหว่างการควบคุมโรค เป็นการตรวจพบกลุ่มเสี่ยงระหว่างการกักตัว การออกตรวจเชิงรุก และการติดตามผู้สัมผัส ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วย คลัสเตอร์กลุ่มตลาด ได้แก่ ตลาดเมืองใหม่ 37 ราย, ตลาดประตูก้อม 6 ราย, ตลาดสันป่าข่อย 5 ราย, ตลาดประตูเชียงใหม่ 4 ราย, ตลาดวโรรส 4 ราย, ตลาดต้นลำไย 3 ราย, ตลาดนวรัฐ 2 ราย, ตลาดสามแยกสันทราย 2 ราย นอกนั้นมีตลาดช้างเผือก ตลาดบ้านท่อ ตลาดเอื้องคำ ตลาดรวมโชค ตลาดคำเที่ยง พบเพิ่มแห่งละ 1 ราย ส่วนแคมป์คนงานก่อสร้างและชุมชนต่างด้าวยังพบอีกหลายแห่งด้วยกัน นอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 102 ราย ส่วนการระบาดในครอบครัวพบอีก 33 ครอบครัว กระจายตัวอยู่ในหลายอำเภอ รวมผู้ติดเชื้อ 84 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 73 ราย

ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อของจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นการสัมผัสในครอบครัวเป็นปัจจัยหลักร้อยละ 29.3 รองลงมาเป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนร้อยละ 25.8 ส่วนการสัมผัสจากพื้นที่ระบาดในต่างจังหวัดลดลงต่ำมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ผู้ติดเชื้อรายแรกไม่คิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยง จึงไม่ระมัดระวังและไม่แยกตัวจากคนในครอบครัว จนทำให้เกิดการแพร่ระบาดในครอบครัวขึ้น


สำหรับรายละเอียดของผู้เสียชีวิต 2 รายวันนี้ รายแรกเป็นชายไทย อายุ 35 ปี มีโรคประจำตัวคือ โรคอ้วน ประวัติการติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน โดยวันที่ 21 ตุลาคมมีอาการไอ มีน้ำมูก ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด จึงเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ต่อมาวันที่ 5 พฤศจิกายน มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงต้องใส่ท่อช่วยหายใจ แล้วส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ต่อมาระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิต

อีกรายเป็นหญิงไทย อายุ 82 ปี มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงและรูมาตอยด์ ติดเชื้อจากคนใกล้ชิดในคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โดยวันที่ 15 ตุลาคมเริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย วันที่ 18 ตุลาคมตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด จึงเข้ารับรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 21 ตุลาคมตรวจเอกซเรย์ พบปอดอักเสบมากขึ้น จึงส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสันทราย วันที่ 1 พฤศจิกายนมีอาการเหนื่อยมากขึ้น ออกซิเจนในเลือดต่ำ จึงได้ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ วันที่ 5 พฤศจิกายนระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตลง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น