xs
xsm
sm
md
lg

น้ำไหลเข้าลดลงต่อเนื่อง! เขื่อนอุบลรัตน์ลดพร่องน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สมดุลด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข่าวขอนแก่น - เผยปริมาณกักเก็บน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์เกินความจุปกติสูงสุด 374 ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น 115% แต่แนวโน้มน้ำไหลเข้าลดลงต่อเนื่อง ทางเขื่อนจึงได้วางแผนลดการระบายน้ำลงแบบขั้นบันได วันละ 1 ล้าน ลบ.ม. จาก 31 ล้าน ลบ.ม. จนเหลือ 25 ล้าน ลบ.ม. เพื่อบริหารจัดการน้ำให้สมดุลทั้งด้านเหนือและทางท้ายเขื่อน


โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รายงานสรุปสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ณ 4 พ.ย. 64 มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ 22 ล้าน ลบ.ม. ระบายออก 28 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่าง 2,805 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 115% เกินกว่าปริมาณกักเก็บปกติสูงสูด 374 ล้าน ลบ.ม. ระดับน้ำที่ 182.93 ม.รทก. สูงกว่าระดับกักเก็บปกติสูงสุด 0.93 ม.

นายพิพัทต์ คงสินทวีสุข ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เขื่อนอุบลรัตน์) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโกเซิน, เตี้ยนหมู่, คมปาซุ และร่องมรสุม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ในปริมาณมาก โดยมีปริมาณน้ำสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาถึง 2,829 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 116.34% เกินกว่าปริมาณกักเก็บปกติสูงสูด 398 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ 182.99 ม.รทก.สูงกว่าระดับกักเก็บปกติสูงสุด 0.99 ม. (ระดับกักเก็บปกติสูงสุด 100% ที่ระดับ 182.00 ม.รทก. ปริมาณน้ำเท่ากับ 2,431 ล้าน ลบ.ม.)

ที่ผ่านมาเขื่อนอุบลรัตน์ได้บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดสมดุลด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด


ซึ่งตามมติคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดขอนแก่นกำหนดให้มีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบขั้นบันไดมาอยู่ที่ 31 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคมเป็นต้นมา โดยคณะทำงานติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พบว่าปริมาณน้ำไหลเข้ามีแนวโน้มลดลง

เขื่อนอุบลรัตน์จึงได้วางแผนลดการระบายน้ำลงแบบขั้นบันได วันละ 1 ล้าน ลบ.ม. จาก 31 ล้าน ลบ.ม. จนเหลือ 25 ล้าน ลบ.ม.ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 โดยวันนี้มีแผนการระบายน้ำ 27 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน


นายพิพัทต์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ เขื่อนอุบลรัตน์ใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาบริหารจัดการในการลดการระบายน้ำ ดังนี้ 1. ตามข้อสั่งการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ. ขอนแก่น เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ไม่เพียงแต่เฉพาะ จ.ขอนแก่น แต่ให้ต่อเนื่องตลอดลําน้ำชี โดยคํานึงถึงผลกระทบและประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด

2. ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ จ.ขอนแก่น การปรับเพิ่มหรือลดการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ ต้องพิจารณาบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลต่อทั้งพื้นที่ด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน 3. ตามหลักการบริหารจัดการน้ำ ต้องพิจารณาปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนและระดับน้ำในเขื่อนควบคู่กันไป และ 4. ตามการพิจารณาสภาพของลำน้ำและหลักวิชาการ การลดการระบายน้ำและระดับน้ำในแม่น้ำอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิดผลกระทบต่อตลิ่งในแม่น้ำ อาจก่อให้เกิดการสไลด์ของดิน ตลิ่งพัง และก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงได้

อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง กฟผ.จะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://nehcc-inter.egat.co.th และ http://water.egat.co.th หรือทาง Applicationชื่อ EGAT Water


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น