xs
xsm
sm
md
lg

สั่งปิด “ตลาดประตูเชียงใหม่” 3 วันพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19 พร้อมย้ำคุมเข้มต่อเนื่องคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ประกาศปิดฆ่าเชื้อ “ตลาดประตูเชียงใหม่” ระหว่าง 26-28 ต.ค. 64 ย้ำผู้ที่จะกลับมาเปิดค้าขายได้ต้องมีผลโควิด-19 เป็นลบภายใน 3 วัน และฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม พร้อมเฝ้าระวังคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่อย่างต่อเนื่อง ภายหลังพบว่ามีการแพร่ระบาดไปยังชุมชนแรงงานต่างด้าว


วันนี้ (25 ต.ค. 64) ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวันว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 355 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเพียง 6 ราย ที่เหลือเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ หลายคลัสเตอร์ ประกอบด้วยคลัสเตอร์ใหม่ และคลัสเตอร์ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง จำนวน 119 ราย ได้แก่ คลัสเตอร์ตลาดประตูเชียงใหม่ 50 ราย, บริษัทเกเบี้ยนโปรดักส์ไทยแลนด์ จำกัด 17 ราย, แคมป์ก่อสร้าง บริษัทเจริญศรีคอนสตรัคชั่น ย่านวัดช้างค้ำ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี 12 ราย, ชุมชนต่างด้าว หอพักย่านหนองประทีป ตำบลท่าศาลา 5 ราย, ห้องเช่าใกล้ตลาดท่ารั้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด 4 ราย, หอพัก หมู่ 2 ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย 4 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มแห่งละ 1-3 ราย


สำหรับคลัสเตอร์เดิม จำนวน 97 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อที่พบระหว่างการกักตัวหรือติดตาม จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่มเติม ได้แก่ หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด 15 ราย, ตลาดวโรรส 13 ราย, ชุมชนช้างคลาน 11 ราย, ตลาดเมืองใหม่ 10 ราย, โรงน้ำแข็งวังสิงห์คำ ตำบลช้างม่อย 5 ราย, วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา 4 ราย, ไซต์งานก่อสร้าง กองบิน 41 จำนวน 4 ราย, บริษัทเซราพอต หมู่ 3 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด 4 ราย, โรงงานเย็บผ้า หมู่ 7 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง 4 ราย, บริษัทผึ้งน้อย ตำบลช้างเผือก 4 ราย และอีกหลายแห่งที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มแห่งละ 1-3 ราย ขณะเดียวกันพบผู้ติดเชื้อในครอบครัวและสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า รวมจำนวน 85 ราย โดยพบการระบาดในหลายครอบครัว กระจายหลายอำเภอ และส่วนใหญ่ยังมีการปกปิดข้อมูลความเสี่ยง เนื่องจากทำกิจกรรมที่มีการห้ามดำเนินการ เช่น จัดปาร์ตี้ มีสาวเอนฯ กิจกรรมการพนันต่างๆ ทำให้เกิดการสัมผัสในครอบครัว และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 48 ราย


ทั้งนี้ ตลาดประตูเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสม 106 ราย ส่วนใหญ่เป็นการตรวจคัดกรองโดยรถพระราชทาน อยู่ระหว่างการแยกกลุ่มผู้มีผลบวก ว่าเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ผู้ใช้บริการ และผู้ที่มาขอตรวจจากตลาดอื่น โดยการควบคุมโรคจะใช้แนวทางเดียวกับตลาดวโรรส คือปิดดำเนินการเพื่อฆ่าเชื้อโรค 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม 2564 และจะกลับมาเปิดดำเนินการได้ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคเดียวกัน คือ ทุกคนต้องมีผลการตรวจภายใน 3 วันเป็นลบ ฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์ติดต่อกัน 4 สัปดาห์ หลังเปิดดำเนินการแล้ว

ส่วนคลัสเตอร์บริษัท เกเบี้ยนโปรดักส์ไทยแลนด์ จำกัด อำเภอสารภี มีผู้ติดเชื้อสะสม 80 ราย เป็นการพบในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว และผู้สัมผัสในชุมชน ซึ่งเป็นการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูงเพิ่มเติม ขณะนี้บริษัทได้ทำการเปิด CI เพื่อแยกกักผู้ที่มีผลเป็นบวก และอยู่ในกลุ่มสีเขียวแล้ว ขณะที่คลัสเตอร์หมู่ 7 ตำบลหางดง อำเภอฮอด มีผู้ติดเชื้อสะสม 68 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน เป็นการลงตรวจเชิงรุก และค้นหากลุ่มเสี่ยงเพิ่ม และการสัมผัสในครอบครัว อยู่ระหว่างการกักตัว ขณะนี้ทางอำเภอฮอดได้ทำการเปิด CI ในพื้นที่เพื่อแยกกักกลุ่มที่เป็นผลบวกแล้ว


โดยคลัสเตอร์ตลาดวโรรสมีผู้ติดเชื้อสะสม 107 ราย ส่วนตลาดต้นลำไยมีผู้ติดเชื้อสะสม 31 ราย ส่วนใหญ่เป็นการพบระหว่างการกักตัว โดยตลาดวโรรสส่วนใหญ่ตรวจพบในผู้ที่มีประวัติเข้าไปใช้บริการ แต่ตลาดต้นลำไยส่วนใหญ่เป็นผู้สัมผัสในครอบครัว จึงต้องมีการควบคุมกลุ่มเสี่ยง ผู้สัมผัส อย่างถูกต้องและจริงจังต่อไป ด้านคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,383 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พบระหว่างการกักตัว จึงยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และขยายการเฝ้าระวังออกไปยังชุมชนต่างด้าวละแวกใกล้เคียง เนื่องจากมีการพบคลัสเตอร์ชุมชนแรงงานต่างด้าวใกล้เคียงตลาดเมืองใหม่อีกหลายคลัสเตอร์ด้วยกัน เช่น คลัสเตอร์ชุมชนหลังวัดป่าแพ่ง หอพักพนักงานผึ้งน้อย ชุมชนหลังวัดป่าเป้า หอพักศรีลานนา แยกหมอวงค์ ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชน เพราะเป็นชุมชนที่อาศัยกันอยู่อย่างแออัด และกักตัวแยกจากคนอื่นได้ยาก ทางเทศบาลนครเชียงใหม่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ LQ เพื่อกักตัวในพื้นที่โดยเร็ว

ส่วนรายละเอียดของผู้เสียชีวิต เป็นชายไทย อายุ 62 ปี มีประวัติโรคประจำตัวเป็นเบาหวาน และความดันโลหิตสูง ปัจจัยการติดเชื้อไม่ชัดเจน และไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนมาก่อน โดยวันที่ 21 ตุลาคมมีอาการไอ เสมหะเป็นเลือด อาศัยอยู่ที่บ้านคนเดียว วันที่ 24 ตุลาคม ผู้ป่วยโทรศัพท์หาเพื่อนบ้านว่ามีอาการเหนื่อยหอบ ขอให้พาไปส่งโรงพยาบาล ต่อมาเพื่อนบ้านติดต่อกลับ ผู้ป่วยไม่รับสายจึงเข้าไปหาที่บ้าน พบว่านอนล้มอยู่ที่พื้น ไม่หายใจ จึงได้ช่วย CPR และโทร.แจ้ง 1669 กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลเอกชนใกล้เคียง และตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบว่าติดเชื้อโควิด ได้พยายามทำ CPR ต่อแต่ไม่เป็นผล และเสียชีวิตในเวลา 12.07 น.
กำลังโหลดความคิดเห็น