xs
xsm
sm
md
lg

กรมอุทยานฯ จับมือพันธมิตรสนับสนุนลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 192,751 กิโลเมตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - กรมอุทยานฯ จับมือพันธมิตร 7 องค์กร สนับสนุนลาดตระเวนเชิงคุณภาพ 192,751 กิโลเมตร เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้ (18 ส.ค.) ที่ห้องประชุมศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ อาคารสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เป็นประธานประชุมวิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART PATROL) ในระดับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.2563-ส.ค.2564) โดยมีนางคณิสรา เชฐบัณฑิตย์ ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสิขกพงษ์ กระแจะจันทร์ ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายสุขสวัสดิ์ สูงนารถ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากร น.ส.ฉัตรวรุฬ อ่างแก้ว เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมมาตรฐานการลาดตระเวนเชิงคุณภาพกรมอุทยานฯ

มีองค์กรพันธมิตรเอกชนที่ร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ในกลุ่มป่าตะวันตก 7 องค์กร ประกอบด้วย สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) ประเทศไทย องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (สำนักงานประเทศไทย) มูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทย องค์กรแพนเทอร่า (Panthera) ประเทศไทย สมาคมสัตววิทยาแห่งลอนดอน (ZSL) ประเทศไทย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (IUCN) และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี รวม 13 หน่วยงาน เข้าร่วมการประชุมในระบบ Video Conference ในครั้งนี้

นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผอ.สบอ.3 (บ้านโป่ง) กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ให้คำแนะนำ เพื่อพัฒนาการลาดตระเวนเชิงคุณภาพในการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

สรุปผลการประเมินในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ต.ค.63- ส.ค.64) ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในจังหวัด กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี 13 หน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนรวม 93 ชุด 465 นาย ลาดตระเวนรวม 6,030 ครั้ง 15,678 วัน รวมระยะทาง 192,751 กิโลเมตร พบ ข้อมูลปัจจัยคุกคามการล่าสัตว์ป่าลดลง พบข้อมูลร่องรอยสัตว์ป่าหายาก เช่น เสือโคร่ง สมเสร็จ กระทิง กวางป่า เก้ง เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ Mr.Tim Redford ผู้อำนวยการโครงการอยู่รอดร่วมกัน มูลนิธิฟรีแลนด์ประเทศไทยได้ Video Conference เสนอแนะในที่ประชุมไว้ตอนหนึ่งว่า "สถานการณ์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดีขึ้นทุกๆ ปี ระบบระเบียบการทำงานดีขึ้นมาก เป็นแม่แบบดีมาก และเราต้องพิจารณาแชร์ประสบการณ์แบบนี้ให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วย เขมร ลาว พม่า ไม่มีอะไรแบบนี้ เราต้องช่วยเหลือเขาด้วย"

ขณะที่นายประทีป มีคติธรรม ผู้จัดการองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ได้ Video Conference กล่าวถึงการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ เช่น เครื่องหาพิกัดดาวเทียม GPS กล้องดักถ่าย อัตโนมัติ Camera Trap โดรน หรืออื่นๆ เพิ่มเติมให้ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อีกด้วย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น