xs
xsm
sm
md
lg

ล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือห้ามแรงงานเข้าออกพื้นที่ 14 วัน หลังเป็นคลัสเตอร์ใหญ่ติดเชื้อแล้ว 347 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สระแก้ว - ผจว.สระแก้ว สั่งล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือ 14 วัน หลังพบคลัสเตอร์ใหญ่กลุ่มแรงงานต่างด้าวเข้าทำงานในพื้นที่ เผยขณะนี้มียอดติดเชื้อแล้วถึง 347 ราย พร้อมประกาศมาตรเข้มห้ามเข้าออกพื้นที่ ส่วนร้านค้า ห้างทั่วเมืองอรัญฯ ปิด 2 ทุ่ม

วันนี้ (29 ก.ค.) นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ได้มีคำสั่งให้ล็อกดาวน์ตลาดโรงเกลือและสถานที่โดยรอบใน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว หลังพบการแพร่ระบาดในคลัสเตอร์ใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดโรงเกลือซึ่งขณะนี้มีมากถึง 347 ราย 

พร้อมสั่งห้ามแรงงานต่างด้าวเข้าออกพื้นที่โดยให้หน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ หรือจุดสกัดเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจตราและกำกับควบคุมมิให้แรงงานต่างด้าวมีการเข้าออกพื้นที่ดังกล่าวเว้นแต่มีความจำเป็น และได้รับอนุญาตจากพนักงานหรือเจ้าหน้าที่

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 ก.ค.-15 ส.ค.นี้ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจคัดกรองเชิงรุกและเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่สถานการณ์เฉพาะ

เพื่อจำแนกและจำกัดเขตพื้นที่การระบาด และจัดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อเข้ารับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตหรือเข้ารับการรักษาตามกระบวนการทางสาธารณสุข


นอกจากนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระแก้ว ยังเพิ่มมาตรการเข้มในการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม เช่น ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่ห้ามการบริโภคในร้าน

ส่วนร้านสะดวกซื้อ หรือซูเปอร์มาร์เกต ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ปิดไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยจำกัดเวลาสำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ไม่ก่อนเวลา 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เกต เครื่องมือช่างหรืออุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคารสถานบันการเงิน ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อมแซมหรือการบำรุงรักษา

ห้ามจับกลุ่มรวมตัวดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด เว้นแต่เป็นการบริโภคเฉพาะบุคคลภายในครอบครัวที่อยู่ในสถานที่พักอาศัยหรือสถานที่พำนัก และไม่เกินจำนวน 3 คน

กรณีพบผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ให้ว่ากล่าวตักเตือนจนถึงขั้นเอาผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ตัวเลขผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เพิ่ม 94 ราย เป็นคนไทยตลาดโรงเกลือจำนวน 16 ราย

ขณะที่ นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เผยว่าในวันนี้ จ.สระแก้ว มีผู้ป่วยยืนยันรายใหม่จำนวน 94 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 41 รายและติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น 53 ราย โดย อ.อรัญประเทศ มีผู้ติดเชื้อมากสุดถึง 27 ราย

ส่วนการระบาดระลอกใหม่ใน เม.ย.2564 จ.สระแก้ว มีผู้ป่วยยืนยันสะสมรวมทั้งสิ้น 3,147 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัดและติดเชื้อจากจังหวัดอื่น จำนวน 2,228 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 919 ราย ผู้ต้องขังใหม่ 5 ราย รักษาหายแล้ว 2,175 ราย กำลังรักษา 1,209 ราย อาการหนัก 6 ราย เสียชีวิตสะสม 17 ราย
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น