xs
xsm
sm
md
lg

เพิ่มทุกวัน! นครปฐมวันนี้บวก 261 ราย เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - พบผู้ป่วยรายใหม่พุ่งขึ้นอีก 261 ราย เสียชีวิต 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,691 ราย พบการติดเชื้อคนในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานสูงถึงร้อยละ 54

วันนี้ (22 ก.ค.) ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีก 261 ราย เสียชีวิต 3 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,691 รายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRT พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 9,691 ราย สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้ จำนวน 261 ราย เป็นสัญชาติ ไทย 252 ราย อื่นๆ 9 ราย ในการการเฝ้าระวังเชิงรุก 197 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ 64 ราย ค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 243 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดคงตัว สัดส่วนเพศชายหญิงเท่ากับ 1:09 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 104 ราย วันนี้ +3 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 1.07 ระลอกธันวาคม 2 ราย ระลอกเมษายน 102 ราย

อำเภอที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง 68 ราย อำเภอสามพราน 44 ราย อำเภอนครชัยศรี 40 ราย กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม กลุ่มในครอบครัว ในโรงงาน ตลาด สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

สำหรับการติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอ จัดทำมาตรการ เน้นการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดสูง การแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มสัมผัสต่างๆ ลดการเดินทางไปยังแหล่งชุมชน สถานที่แออัด สำหรับหน่วยงานที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้ขอให้เริ่มดำเนินการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบการติดเชื้อในลักษณะครอบครัว และเพื่อนร่วมงานมากที่สุด จึงขอเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกันในกิจกรรมต่างๆ ในช่วงการระบาดนี้ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

ขณะนี้พบการติดเชื้อคนในครอบครัว เพื่อนร่วมงานสูงถึงร้อยละ 54 ดังนั้น ทุกองค์กร หรือครอบครัวขอให้ใส่หน้ากากอนามัยให้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้ โดยเฉพาะในที่ทำงานขอให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอด และอย่ากินข้าวร่วมกัน และอยู่ในบ้านที่มีผู้สูงอายุขอให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อต้องพบท่าน

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...