xs
xsm
sm
md
lg

นิวไฮอีกรอบ! นครปฐมพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉียด 400 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - นิวไฮอีกแล้ว นครปฐมตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ 389 ราย เสียชีวิต 1 ราย พบปัจจัยเสี่ยง คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม ในครอบครัว ในโรงงาน ตลาด สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

วันนี้ (19 ก.ค.) ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่พุ่งขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่องจากการตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ 389 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,133 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีม SAT & SRRT พบผู้ป่วยระลอกใหม่รวม จำนวน 9,133 ราย 

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ประจำวันนี้ จำนวน 389 ราย สัญชาติไทย 358 ราย อื่นๆ 31 ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 328 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ 61 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 262 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในสัดส่วนเพศชาย หญิงเท่ากับ 1:08 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 97 ราย ในวันนี้ +1 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.06

อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอสามพราน 283 ราย อำเภอเมือง 78 ราย อำเภอนครชัยศรี 10 ราย กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม กลุ่มในครอบครัว ในโรงงาน ตลาด สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ข้อเสนอแนะติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอ จัดทำมาตรการเน้นการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดสูง การแยกผู้ป่วยออกจากกลุ่มสัมผัสต่างๆ และครอบครัวให้ได้โดยเร็วที่สุด เน้นการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์โรงงาน พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องอีกด้วย

Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...