xs
xsm
sm
md
lg

นครปฐมพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มรายวัน ล่าสุดวันนี้เกือบ 200 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - นครปฐมพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นรายวันวันนี้เกือบ 200 ราย เสียชีวิต 5 ราย ผู้ป่วยสะสม 6,475 ราย

วันนี้ (9 ก.ค.) ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ตรวจพบอีก 174 ราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นครปฐม ทีม SAT & SRRT พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 6,475 ราย

สำหรับผู้ป่วยรายใหม่จำแนกในจังหวัด 164 ราย ในเรือนจำ 10 ราย เป็นสัญชาติไทย 124 ราย อื่นๆ 50 ราย ในการเฝ้าระวังเชิงรุก 143 ราย การเฝ้าระวังเชิงรับ 31 ราย คิดเป็นค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา 192 ราย ซึ่งมีแนวโน้มการระบาดคงตัวในสัดส่วนเพศชายหญิงเท่ากับ 1:13

รวมสะสมผู้เสียชีวิต 66 ราย วันนี้ 5 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 1.01 อำเภอที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอนครชัยศรี (54 ราย) อำเภอสามพราน (48 ราย) อำเภอเมือง (40 ราย) กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster HR ในโรงงานตลาด สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มในทุกอำเภอ จัดทำมาตรการเร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูง เน้นการกักกัน การค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณคลัสเตอร์/โรงชำแหละสุกร พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...