xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมสถานทูตออสซี่พัฒนาเว็บไซต์ Thailand Learning แหล่งเรียนรู้ใหม่เยาวชนไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ขอนแก่น - มูลนิธิเอเชียฯ ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลียจัดทำเว็บไซต์ Thailand Learning รวบรวมแหล่งเรียนรู้ในโลกออนไลน์ให้เด็กไทย เผยเหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาใช้ค้นหาศึกษาองค์ความรู้ทุกศาสตร์วิชา สอดรับกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เป็นอย่างมาก

ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย
รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย จัดทำเว็บพอร์ทัล การเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ภายใต้ชื่อ www.thailandlearning.org โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างมาก

ดร.รัตนา แซ่เล้า เจ้าหน้าที่โครงการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและวิจัย มูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า เว็บไซต์ Thailand Learning พัฒนาขึ้นมาได้สอดรับกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นอย่างยิ่ง เพราะโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทั่วประเทศ ที่ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนจากออนไซต์มาเป็นรูปแบบออนไลน์แทน www.thailandlearning.org จะช่วยทำให้นักเรียนได้มีความต่อเนื่องด้านการศึกษา ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกห้องเรียน

ที่สำคัญคือใช้งานง่าย โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ สามารถจัดสรรเวลา เสริมสร้างหาความรู้ให้ตัวเองแม้ไม่ได้อยู่ในสถานศึกษา


ซึ่งภายในเว็บไซต์ดังกล่าวจะรวบรวมแหล่งข้อมูลการเรียนรู้จากทั่วโลก เนื้อหาครอบคลุมทุกวิชาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงความรู้นอกห้องเรียนที่สำคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ รูปแบบการใช้งานถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้บริการต้องเข้าไปที่ www.thailandlearning.org หลังจากนั้นเมื่อคลิก “เริ่มเรียนรู้” ในหน้าแรกของเว็บไซต์ก็จะพบกับ 3 เมนูหลักเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความถนัดและความสนใจ ประกอบด้วย

1) เรียนรู้ แหล่งรวบรวมข้อมูลเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาไทย และต่างประเทศ แยกตามสาขาวิชาต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีเนื้อหาหลักสูตรทันสมัย เช่น วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ที่แยกตามรูปแบบการเรียนรู้ และระดับชั้น รวมถึงเว็บไซต์ด้านการศึกษา เช่น เด็กดี TCAS แหล่งข้อมูลการเรียนต่อในสถาบันต่างๆ ฯลฯ

2) ทัศนศึกษา เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์หรือแหล่งเรียนรู้จากทั่วโลกผ่านหน้าจอ หรือ virtual tour ที่สามารถให้ความรู้นักเรียนได้มากกว่าในตำรา ซึ่งแบ่งเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ด้านศิลปะ, ด้านประวัติศาสตร์ ฯลฯ เช่น Uffizi Gallery, Florence พิพิธภัณฑ์ชื่อดังของโลก ที่จัดแสดงศิลปะในยุคฟื้นฟูศิลปะวิชาการ เป็นต้น

3) เครื่องมือ เป็นการแนะนำเครื่องมือสำหรับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งผู้ใช้จะสามารถร่วมทำแบบ ทดสอบที่เหมาะสำหรับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง แบ่งเป็นเครื่องมือประชุม และการทำงานออนไลน์, ห้องเรียนและการทดสอบออนไลน์


“มูลนิธิเอเชีย เป็นองค์กรการพัฒนาระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการพัฒนาและเติบโตอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นไปที่เรื่องการปกครอง, กฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ, สิ่งแวดล้อมและความร่วมมือในระดับภูมิภาค” ดร.รัตนากล่าว


สำหรับมูลนิธิเอเชียประจำประเทศไทยได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2497 มีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการจัดทำโครงการเผยแพร่หนังสือและวารสารจำนวนกว่า 2.5 ล้านเล่ม ไปยังห้องสมุด โรงเรียน และมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถไปใช้บริการที่ www.thailandlearning.org ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...