xs
xsm
sm
md
lg

ยังไม่นิ่ง!! ลพบุรีวันนี้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 30 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ลพบุรี - จังหวัดลพบุรีวันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 30 ราย จังหวัดค้นหาเชิงรุกกลุ่มพนักงานโรงงาน และตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้เดินทางเข้าจังหวัด

วันนี้ (1 ก.ค.) ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดลพบุรี ระลอกการระบาดเดือนเมษายน 2564 พบผู้ป่วยเพิ่ม 30 รายโดยเป็นทั้งพนักงานโรงงาน แคมป์คนงานและเป็นผู้สัมผัสผู้ป่วย/เสี่ยงสูง
ขณะนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีและทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็วของอำเภอ ได้ระดมค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกที่บริษัท มินิแบ (โรงงานลพบุรี) เป็นครั้งที่ 3 โดยจะทำการค้นหาเชิงรุกพนักงาน จำนวน 800 คน และในภาพรวมมีการค้นหาเชิงรุกที่บริษัท มินิแบ (โรงงานลพบุรี) รวม 1,400 คน และที่บริษัทบีฟูดส์ 100 คน

ทั้งนี้ จังหวัดได้กำหนดมาตรการเฝ้าระวังในโรงงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยให้มีการคัดกรองพนักงานทุกวัน หากพบพนักงานมีอาการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ หรือสอบถามทราบว่ามีญาติหรือคนข้างบ้านของพนักงานป่วยเป็นโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยงสูงจากพื้นที่ระบาด หรือมีญาติทำงานในโรงงานที่พบผู้ป่วย

โดยจะไม่อนุญาตให้เข้าทำงาน ห้ามสับเปลี่ยนพนักงานประจำแผนกและเคลื่อนย้ายพนักงานข้ามจังหวัด ให้โรงงานจัดทำทะเบียนที่อยู่ปัจจุบันของพนักงาน และกำหนดผังการปฏิบัติงานของพนักงานที่สามารถสอบทานการปฏิบัติงานได้จริง และรายชื่อพนักงานประจำรถรับส่ง และให้โรงงานจัดทำข้อมูลกลุ่มผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ มาตรการการเฝ้าระวังควบคุมโรคของโรงงานกรณีมีผู้ติดเชื้อ และแจ้งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบทันที

ทางด้าน นายวิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้สั่งการให้จัดตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง เพื่อเฝ้าระวัง คัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดงเข้ม) และพื้นที่ควบคุมเข้มงวด (สีแดง) ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางสายหลัก 2 จุด คือ บริเวณหน้าวัดศรีธรรมโสภณ (ขาเข้า) ถนนพหลโยธิน ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมืองลพบุรี และบริเวณหน้าตู้ยามบางงา ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง

โดยบูรณาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง โดยการสนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหารในพื้นที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยนายอำเภอท้องที่ที่ตั้งจุดตรวจเป็นผู้กำกับดูแล อำนวยการ และปฏิบัติงาน ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.เป็นต้นมา
กำลังโหลดความคิดเห็น