xs
xsm
sm
md
lg

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศปิด 3 วัน หลัง นศ.ติดโควิด-19 พร้อมเร่งคัดกรองเชื้อกลุ่มเสี่ยงเฉียด 100 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ภาพจาก Google
เชียงใหม่ - วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศปิด 3 วัน หลังนักศึกษา ปวช.ช่างกลโรงงานติดเชื้อโควิด-19 จากติวเตอร์หนุ่มที่มีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ ทำมีผู้สัมผัสเสี่ยงเบื้องต้นเฉียด 100 ราย ต้องเร่งตรวจคัดกรองหาเชื้อ


รายงานจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า จากกรณีที่วานนี้ (18 มิ.ย.) จังหวัดเชียงใหม่ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย เป็นนักศึกษาชายอายุ 15 ปี ของวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าน่าจะติดเชื้อมาจากติวเตอร์ผู้ชายอายุ 33 ปี ที่ตรวจพบติดเชื้อไปก่อนหน้านี้ โดยทั้งคู่มีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลไทม์ไลน์ จนทำให้มีผู้ตกอยู่ในความเสี่ยงจำนวนมากนั้น ล่าสุด ทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 19-21 มิ.ย.64 ซึ่งตามรายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้เข้าดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงของนักศึกษาชายอายุ 15 ปี รายนี้อย่างเร่งด่วน เบื้องต้น 80 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน ปวช.กลุ่ม A สาขาช่างกลโรงงาน


สำหรับเนื้อหาประกาศวิทยาลัยเทคนิคฉบับดังกล่าวที่ลงวันที่ 18 มิ.ย.64 พร้อมลงชื่อนายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ระบุว่า “ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่ามีนักเรียน นักศึกษาจำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยฯ จึงตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จึงขอประกาศปิดสถานศึกษา งดการจัดการเรียนการสอน งดการจัดกิจกรรมหรือการใช้อาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน พ.ศ.2564 ตามแนวทางในหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ศธ.02145/6992 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ขอซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาปิดสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน กรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กระทรวงศึกษาธิการกรณีพบว่าตนเองเป็นผู้เสี่ยงสูงให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และรายงานผลให้วิทยาลัยฯ ทราบ เพื่อพิจารณาดำเนินการในลำดับต่อไป

ทั้งนี้ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษาติดตามข่าวสารและประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย http:/www.cmtc.ac.th อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ครูที่ปรึกษาของแต่ละชั้นเรียนจะติดต่อประสานกับนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2564 เป็นต้นไป”
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น