xs
xsm
sm
md
lg

ปตท.สนับสนุนงบประมาณ 200,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.แหลมฉบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ขาวศรีราชา - ปตท.สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล

วันนี้ (10 มิ.ย.) นายณัฏฐะวุฒิ เครือประดับ ผู้จัดการฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเงินสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนเงินจำนวน 200,000 บาทโดยมีนายแพทย์ราเมศร์ อำไพพิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแหลมฉบัง เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ ณ อาคารบุญเลิศ โรงพยาบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปตท. มีพันธกิจในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุลต่อคู่ค้าและคู่ความร่วมมือดำเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว การดำเนินงานต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้เกิดการยอมรับและรับรู้ต่อการดำเนินงานของ ปตท.และบริษัทในเครือ ปตท. ในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร และสร้างความเชื่อมั่นให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นายณัฏฐะวุฒิ กล่าวว่า ตามข้อตกลงมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ระยะดำเนินการโครงการท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาฯ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และเป็นการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ปตท. กับสถานพยาบาลของรัฐด้วยการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท ในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งสถานพยาบาลของรัฐ (โรงพยาบาลแหลมฉบัง) ที่อยู่ในเขตความดูแลรับผิดชอบของคลังน้ำมันศรีราชา และคลังก๊าซเขาบ่อยา เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์สืบต่อไป


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...