xs
xsm
sm
md
lg

สนค.เดินหน้ารับฟังทุกภาคส่วน ต่อทิศทางพัฒนาการค้าของไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (8 มิ.ย.) นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์การค้าของประเทศ ว่า สนค. อยู่ในช่วงการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต่อทิศทางการพัฒนาการค้าของไทย หลังจากที่ได้กำหนดกลุ่มสินค้าและบริการเป้าหมายในเบื้องต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะดำเนินการในรูปแบออนไลน์เพื่อรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะครอบคลุมทุกภาคของประเทศ รวมทั้งจะมีการเก็บข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารภาครัฐและเอกชนด้วย ซึ่งคาดว่าจะได้เห็นร่างทิศทางการค้าในระยะ 5 ปี ในเดือนมิถุนายนนี้