xs
xsm
sm
md
lg

“ฟ้าทะลายโจร-ฟาวิพิราเวียร์”เอาอยู่!โควิดเรือนจำกลางเชียงใหม่ปลอดภัยแล้ว พบภูมิคุ้มกันหมู่ 95%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เชียงใหม่- การันตี..โควิดเรือนจำกลางเชียงใหม่ปลอดภัยแล้ว ภูมิคุ้มกันหมู่95% พร้อมส่งมอบพื้นที่คืนกรมราชทัณฑ์ หลังงัดระบบBubble and Seal ตั้ง รพ.สนามฯสกัดโควิดลาม นำฟ้าทะลายโจร-ฟาวิพิราเวียร์
รักษาผู้ติดเชื้อจนเกิดภูมิคุ้มกันหมู่วันนี้ (31 พ.ค. 64) หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พลตรี วุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก พลตรี จรัส ปัญญาดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7 พันเอก สงบศึก วังแก้ว รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ และนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง ร่วมแถลงสรุปผลการดำเนินงานตามระบบ Bubble and Seal โรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ และการส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยแก่กรมราชทัณฑ์และจังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่พบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา และด้วยเป็นการระบาดในที่จำกัด ประกอบกับมีผู้ต้องขังอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้นำระบบ Bubble & Seal มาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยการปิดพื้นที่และลดการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อออกจากเรือนจำ ซึ่งครบกำหนดการรักษาแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะนี้ถือว่าพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่ปลอดภัยแล้วและพร้อมส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยแก่กรมราชทัณฑ์และจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนทั้งอุปกรณ์ บุคลากร และการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ทำให้การดำเนินงานในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี


ขณะที่นายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานตามระบบ Bubble & Seal ว่า การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ประการคือ การป้องกันการระบาดจากเรือนจำออกสู่ชุมชน การป้องกันการควบคุมการระบาดระหว่างแดนภายในเรือนจำ และการลดความรุนแรงของอาการและการเสียชีวิตของผู้ต้องขัง โดยได้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามภายในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และมีการรักษาอย่างรวดเร็ว ทั้งการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและยาฟาวิพิราเวียร์ รักษาผู้ติดเชื้อตามความเสี่ยงและความรุนแรงของโรค ทั้งนี้ จากการตรวจภูมิคุ้มกันในรอบสุดท้ายกว่า 300 คน พบมีผู้ต้องขังไม่มีภูมิคุ้มกัน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 ของผู้ต้องขังทั้งหมด และมีผู้เสียชีวิตเพียง 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 ซึ่งเป็นตัวเลขกลุ่มสุดท้ายก่อนมีการส่งมอบพื้นที่คืนสู่เรือนจำ และเมื่อสิ้นสุดกำหนดระยะเวลา 28 วันพบว่าขณะนี้ผู้ต้องขังทั้งหมดมีภูมิคุ้มกันหมู่ถึงร้อยละ 95 ของผู้ต้องขังทั้งหมด จึงถือว่าพื้นที่เรือนจำกลางเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากการระบาดและมีภูมิคุ้มกันหมู่สูง


ส่วน พลตรี วุฒิไชย อิศระ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก กล่าวว่า ปัจจัยความสำเร็จทั้งหมดเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานอุปกรณ์ด้านการแพทย์ ในโครงการราชทัณฑ์ปันสุข รวมไปถึงกองทัพบกที่สนับสนุนและให้ความห่วงใย ทั้งการสนับสนุนจากหน่วยงานสาธารณสุข ในการบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีขีดจำกัด รวมถึงการจัดทีมผู้เชี่ยวชาญพิเศษและการบริหารจัดการให้รักษาพยาบาลในเรือนจำมีความเหมาะสม ร่วมวางมาตรการในการรักษาผู้ต้องขัง และได้ส่งมอบพื้นที่เรือนจำที่ปราศจากเชื้อ กลับสู่ราชทัณฑ์เป็นพื้นที่ปลอดภัย และการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 จนสำเร็จ


ด้าน นายสุรศักดิ์ เผื่อนคำ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ กล่าวว่า ขอบคุณทุกฝ่ายที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และทุ่มเทปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่ ตลอดจนฝ่ายความมั่นคง รวมทั้งทหาร กองทัพบก และรองเจ้ากรมแพทย์ทหารบก ซึ่งทำให้พี่น้องในเรือนจำกว่า 6,000 คน มีขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 และขอบคุณผู้บริจาคสิ่งของรวมถึงสื่อมวลชนที่ได้ให้ข้อมูลแก่พี่น้องประชาชนภายนอก ทั้งนี้ พี่น้องในเรือนจำทุกคนได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตนอยู่ในความสงบเรียบร้อย และเข้มงวด จนกระทั่งภารกิจสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย


ด้านนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม นายอำเภอแม่แตง เปิดเผยถึงความรับผิดชอบในการป้องกันไม่มีการระบาดในชุมชนว่า อำเภอแม่แตงได้มีมาตรการป้องกันโรคในกลุ่มผู้พ้นโทษอย่างรัดกุม โดยขณะนี้คงเหลือผู้พ้นโทษที่ออกมาแล้วและถูกกักตัวไว้ในสถานกักกันของทางอำเภอแม่แตงเพียง 6 คนเท่านั้น พร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวออกมาได้ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดภายหลังการพ้นโทษ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...