xs
xsm
sm
md
lg

ประกาศปิดน้ำตกดังเมืองกาญจน์ไม่มีกำหนด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กาญจนบุรี - โควิด-19 กระทบน้ำตกชื่อดัง จ.กาญจน์ หัวหน้าอุทยานประกาศปิดน้ำตกเอราวัณ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง พร้อมแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งโดยไม่มีกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไรวัสโควิด-19

วันนี้ (4 พ.ค.) นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ ประกาศอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เรื่อง ปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ นายพีรวัฒิ สิโรตม์พิพัฒ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ซึ่งมีการแพร่กระจายไปในหลายพื้นที่อย่างรวดเร็ว


ประกอบกับจังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่สะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีคำสั่งจังหวัดกาญจนบุรี ที่ 2087/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 10 แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้เดิม

รวมถึงการบริหารจัดการพื้นที่สถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่างๆ ให้เป็นไปตามผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


อุทยานแห่งชาติเอราวัณ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เกิดความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 และมาตรา 35(4) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมดที่มีอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เป็นการชั่วคราว เริ่มปิดตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ ยังคงปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3457-4222 และ 0-3457-4288 หรือ E-mail : erawan2518.np@gmail.com จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2564


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...