xs
xsm
sm
md
lg

ผวาคลัสเตอร์ตลาดบางแคลามหนัก! ศรีสะเกษสั่งปิด ร.ร.ดัง 2 แห่ง หลังพบแม่ค้าผู้ป่วยโควิดเป็นผู้ปกครอง นร.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศรีสะเกษ - ผวาคลัสเตอร์ตลาดบางแคลามหนัก ศรีสะเกษสั่งเปิดโรงเรียนชื่อดัง 2 แห่ง ทั้งมัธยมและโรงเรียนประถม พร้อมระดมฆ่าเชื้อ หลังพบแม่ค้าผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่รายแรกจ.ศรีสะเกษ เป็นผู้ปกครองนักเรียนและลูกนั่งรถตู้ไปเรียนด้วยกันหลายโรงเรียน หวั่นแพร่กระจายเชื้อ

วันนี้ (17 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้ลงนามในประกาศโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เรื่องแจ้งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ หลังจากที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จ.ศรีสะเกษ ได้แจ้งประชาสัมพันธ์พบผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ รายแรกของ จ.ศรีสะเกษ เป็นเพศหญิง อายุ 49 ปี อาชีพค้าขายที่ตลาดบางแควันเดอร์ กรุงเทพมหานคร มีภูมิลำเนาอยู่ที่ อ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ และมีความเกี่ยวข้องเป็นผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


ทางโรงเรียนได้ตระหนักถึงความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จึงได้ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2549 ข้อ 9 วรรค 1 (4) และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (2558) ว่าด้วยการเปิดและปิดสถานศึกษา

นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย กล่าวว่า ตนได้สั่งปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 17- 23 มี.ค. 2564 และปิดโรงเรียนระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค. 2564 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสนามสอบโควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น และปิดโรงเรียนในวันที่ 29 มี.ค. 2564 เนื่องจากเป็นสนามสอบ O-Net ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมปิดโรงเรียนพร้อมวันหยุดตั้งแต่วันที่ 17-29 มี.ค. 64 

ทั้งนี้ โรงเรียนจะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 30 มี.ค. 2564


ในช่วงปิดโรงเรียนนี้ ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Google Classroom, Line, Facebook, 200m หรืออื่นๆ นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ขอให้งดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ นักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด หรืออยู่ในพื้นที่เสี่ยงทุกคนต้องแจ้งข้อมูลการเดินทาง (Timeline) ตามความจริง โดยไม่ปิดบังข้อมูลต่อผู้อำนวยการโรงเรียน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ขณะเดียวกัน ตนได้สั่งการให้นักการภารโรงทุกคนร่วมกันใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดทำความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นของใช้ส่วนรวม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อีกด้วย


ทางด้านนายธรรมรักษ์ จิตรดิษฐ์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 อ.เมืองฯ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า เนื่องจากลูกของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 นั่งรถตู้ไปเรียนที่โรงเรียนมารีวิทยา และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยรถตู้ดังกล่าวมารับเด็กที่บ้านนิคมหมู่ 11 ด้วย และเด็กนักเรียนที่อยู่บ้านนิคมเป็นเพื่อนบ้านของนักเรียนโรงเรียนนิคม 1 มีการคลุกคลี รับประทานอาหารด้วยกัน เล่นด้วยกันกับเด็กนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 1 จำนวน 4 คน ส่วนผู้ปกครองของนักเรียนได้ไปร่วมงานกับกลุ่มเสี่ยงที่ติดเชื้อโรค covid-19 ที่ อ.วังหิน จำนวนหลายรายด้วยกัน จึงมีความจำเป็นต้องปิดเรียนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ ตามมาตรการป้องกันโรค covid-19 ของ จ.ศรีสะเกษ ตนจึงได้สั่งปิดเรียนเป็นเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-21 มี.ค. 2564 ด้วยเหตุพิเศษ ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะดำเนินการเปิดสอนชดเชยให้ครบ 200 วัน ในโอกาสต่อไป
Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น