xs
xsm
sm
md
lg

"ค่ายสีหราชเดโชชัย" สนองนโยบายกองทัพบก จัดหน่วยแพทย์ช่วยเหลือประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หนองบัวลำภู - ผบ.ร.8 ค่ายสีหราชเดโชชัย สนองนโยบาย ผบ.ทบ. จัดกำลังพลหมอทหารเดินเท้า ช่วยเหลือประชาชนรอบพื้นที่ฝึกหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ช่วงมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


เมื่อเร็วๆ นี้ ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีมณฑลทหารบกที่ 28 อ.เมือง จ.หนองบัวภู กรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น และหน่วยรอง ลงพื้นที่เพื่อทำการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้ง ประจำปี 2564 ในพื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธีมณฑลทหารบกที่ 28 ในห้วงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พ.อ.ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 (ผบ.ร.8) ค่ายสีหราชเดโชไชย สั่งการให้กำลังพลของกรมทหารราบที่ 8 จัดกำลังพลจิตอาสาและเสนารักษ์กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 8 ลงพื้นให้บริการความช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจชีพจร-อัตราการทำงานของหัวใจ แนะนำการออกกำลังกาย การทำกายภาพบำบัด
พร้อมทั้งมอบเวชภัณฑ์ (ยา) แก่ผู้ป่วยติดเตียง ประชาชนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาอาการเจ็บปวดเบื้องต้น และส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทางไปสถานพยาบาลที่อยู่ห่างไกลจากที่พักอาศัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ บ้านภูพานทอง และหมู่บ้านใกล้เคียงการฝึกเป็นหน่วยกองร้อยนอกที่ตั้งประจำปี 2564 ในพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู

ทั้งนี้ กรมทหารราบที่ 8 ได้สนองตอบนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะนโยบาย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่กำชับให้หน่วยทหารดำรงความต่อเนื่องในการช่วยบริหารจัดการคลี่คลายสถานการณ์โควิด-19 ตามนโยบายรัฐ โดยเฉพาะบทบาททำงานช่วยลดผลกระทบให้แก่ประชาชน


เน้นย้ำพิจารณาใช้งบประมาณในการปฏิบัติงานหรือจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อช่วยสังคม ช่วยประชาชน เน้นกระจายรายได้สู่ภาคเอกชน ท้องถิ่นและการอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชน กิจกรรมตามวิถีชีวิตใหม่ที่สอดคล้องกับมาตรการ ศบค. เพื่อให้เศรษฐกิจในแต่ละจังหวัดหมุนเวียนฟื้นตัวได้เร็วขึ้น ถือเป็นการใช้งบประมาณของภาครัฐที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของกองทัพบก


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น