xs
xsm
sm
md
lg

พี่วินขอร้อง! จยย.รับจ้างบุรีรัมย์วอนรัฐทบทวน “เราชนะ” ชี้ซื้อของผ่านแอปฯ เป๋าตังยุ่งยาก ควรให้เป็นเงินสด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บุรีรัมย์ - พี่วินขอร้อง! จยย.รับจ้างบุรีรัมย์วอนรัฐบาลทบทวนโครงการ “เราชนะ” ที่ใช้ซื้อของผ่านแอปฯ เป๋าตัง ชี้ยุ่งยาก หลายคนทำไม่เป็น ทั้งอยากให้ช่วยเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชีแทนการซื้อของเพียงอย่างเดียวมากกว่า เพราะหลายคนจำเป็นต้องใช้เงินสด

วันนี้ (20 ม.ค.) หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการ “เราชนะ” เพื่อช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ ให้แก่ประชาชน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง และกลุ่มที่ 3 ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ 1 และ 2 โดยกลุ่ม 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-12 ก.พ. 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ต้องใช้จ่ายสำหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น


จากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะผู้มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ จ.บุรีรัมย์ ต้องการให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขโครงการเราชนะดังกล่าว เพราะเชื่อว่าจะไม่ครอบคลุมและเข้าถึงลำบาก โดยเฉพาะการให้ใช้ซื้อของผ่านแอปฯ เป๋าตังค่อนข้างยุ่งยากเพราะบางคนก็ทำไม่เป็น ที่สำคัญอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเป็นเงินสดด้วยการโอนเข้าบัญชีมากกว่า เพราะสิ่งของบางอย่างที่จำเป็นต้องซื้อมาใช้ในการประกอบอาชีพก็ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

โดยเฉพาะอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างส่วนมากจำเป็นต้องการเงินเติมน้ำมัน แต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือไม่ จึงอยากให้รัฐบาลทบทวนเงื่อนไขโครงการดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนให้ครอบคลุมและตรงจุดมากกว่านี้


กำลังโหลดความคิดเห็น