xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ นครปฐมปล่อยขบวนรถส่งมอบถุงยังชีพช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นครปฐม - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปล่อยขบวนรถถุงยังชีพ ส่งมอบความห่วงใยช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอกใหม่

วันนี้ (19 ม.ค.) บริเวณมุขด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานปล่อยขบวนรถส่งมอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ควบคุมสูงสุดในจังหวัดนครปฐม โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด รอง กอ.รมน. และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี
โดยถุงยังชีพที่นำไปมอบให้กลุ่มเปราะบางในวันนี้ จำนวน 255 ชุด มอบให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และเด็ก ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดของจังหวัดนครปฐม 7 ตำบล ใน 4 อำเภอ คือ ตำบลบางแขม อำเภอเมืองนครปฐม ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี ตำบลบางหลวง และตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน ตำบลสระพัฒนา ตำบลสระสี่มุม และตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน ซึ่งถุงยังชีพได้รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถานประกอบการ และผู้มีจิตศรัทธา

โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม และหน่วยงาน One Home ได้จัดขบวนรถยนต์บรรทุกถุงยังชีพส่งมอบให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อนำไปมอบให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ดังกล่าว พร้อมทั้งได้ประสานผู้นำชุมชน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ร่วมเยี่ยมเยียนและส่งมอบถุงยังชีพด้วย

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่เหลือ จังหวัดนครปฐมจะได้จัดหาสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น โดยครอบครัวกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาทางสังคม และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม เช่น ขาดแคลนค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน ขาดค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของบุตร ขาดเงินทุนประกอบอาชีพ ได้มอบให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบ

ในส่วนจังหวัดนครปฐมไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่องกัน 11 วัน แต่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกคนให้เข้มงวดปฏิบัติตัวเองตามมาตรการที่ทางจังหวัดกำหนด โดยเฉพาะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ ไม่เข้าไปในพื้นที่สาธารณะ แออัด และใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ คาดว่าอีกไม่นานเมื่อสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ มาตรการต่างๆ ที่บังคับใช้จะพิจารณาผ่อนคลายตามลำดับ


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...